, , , ,

مدیریت استرس در شرایط بحرانی

طبق نظر روانشناسان در حوزه های مختلف روان شناسی، استرس می تواند تا 80 درصد قدرت سیستم ایمنی را کاهش دهد و در این شرایط فرصت برای بروز بیماریهای ویروسی از قبیل کرونا، فراهم خواهد شد. عواملی مانند خشم، نفرت، عصبانیت، منفی نگری و رنج، موجب افزایش سطح استرس  و آسیب پذیری بیشتر ما نسبت به بیماریهای جسمانی و روانی می شود. مراقب سلامت جسمانی و روانی خود باشید.

3 replies
 1. pegah ramezani
  pegah ramezani says:

  According to this theory stress reduce the immune system by up to 80 present and it is precisely that physical and mental illnesses are illusion such as anger hatred and vulnerability

  Reply
 2. Maryam farajkhah
  Maryam farajkhah says:

  Hi in my opinion it is better that during the school and of the child hood we teaching to children for control stress with simple training like taking deep breath when stressed

  Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + 1 =