, , , ,

شروع طرح جامع سایکونوروایمونولوژی بیماری های قلبی

عناوین و استادان ناظر طرح های سایکونوروایمونولوژی بیماری های قلبی (بیمارستان قلب شهید رجایی) در تالار گفتگو اعلام شد.

دانشجویان هرچه سریعتر به تالار گفتگو – طرح جامع روانشناسی بیماری های قلبی  مراجعه کنند.

در ضمن مراجعه حضوری دانشجویان به دفتر دکتر ملیحی الزامی است.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − nine =