, , , ,

راهنمای امتحان دانشجویان

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

راهنمای امتحانات پایان ترم دانشجویان در صفحات مربوط به هر درس در تالار گفتگو قرار داده شده است.

دانشجویان گرامی پس از تکمیل فرم ثبت تالار گفتگو نام می توانند به راهنمای امتحانات و در پس از برگزاری به نمره خویش دسترسی پیدا کنند.

دکتر ملیحی الذاکرینی

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =