, , , ,

دوره جامع کارگاه های تخصصی آسیب شناسی روانی (براساس دی اس ام ۵)- روانشناس مشاور خوب- کرج

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا اقدام به برگزاری دوره جامع کارگاه های  تخصصی آسیب شناسی روانی (براساس دی اس ام ۵): – 64 جلسه (16 ماه) نموده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × four =