, , , ,

دانلود رایگان مقاله-مغز و دستگاه ایمنی- روانشناس ازدواج خانواده زوج خوب- کرج

شواهد نشان دهنده آن است که بین نظام های روانشناختی، عصبی، غدد درون ریز و ایمنی روابط به هم پیوسته و منسجم وجود دارد. و نوع این ارتباطات می تواند تعیین کننده ابتلای به بیماری باشد. در گذشته به این روابط توجهی نمی شد و هر بیماری را فقط به یک نظام یا دستگاه جداگانه نسبت می دادند. مقاله حاضر اطلاعات ارزشمندی در این حوزه در اختیار خواننده قرار می دهد.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

1 reply
  1. pegah ramezani
    pegah ramezani says:

    Hi
    there is an evidence that the nevros and cognitive system is connected to the endocrine of the body like a chain, meaning that if one is intrroped one will engage in one of them and are fully physical in the in the body and are fully visible in the body.

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × three =