, , , ,

دانلود رایگان مقاله-سیستم گلوتامرژیک- روانشناس مشاور خوب-کرج

گلوتامات اصلی ترین نوروترنسمیتر تحریکی مغز بوده و مسئول بیشتر اعمال نوروترنسمیتری است و می تواند از طریق تحریکات الکتریکی آزاد شود. مقاله حاضر در مورد اجزاء و وظایف گلوتامات مطالب مفیدی پیش رو قرار می دهد.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

2 replies
 1. pegah ramezani
  pegah ramezani says:

  Hello
  They are neurotransmitters in the brain whose work is to restrain and release a searis of brain hormones

  Reply
 2. pegah ramezani
  pegah ramezani says:

  They are neurotransmitters in the brain whose work is to restrain and release a searis of brain hormones

  Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 1 =