, , , ,

دانلود رایگان مقاله- استرس و فرایند بیماری- روانشناس مشاور خانواده خوب- کرج

پژوهش های زیادی در مورد استرس و ارتباط آن با بیماری ها صورت گرفته است. نتیجه این پژوهش ها نشاندهنده آن است که استرس موجب کاهش مقاومت فرد در زمینه بیماری ها می شود و فرد را برای ابتلا به بیماری های روانی و جسمانی مستعد می سازد. به همین دلیل در این مقاله استرس در قالب نوروسایکولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفته است.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 − 2 =