, , , ,

جلسه دفاع از پروپوزال های قلب

دانشجویان کارشناسی ارشد کرج جهت دفاع از پروپوزال روز دوشنبه 17 اسفندماه راس ساعت 10 در دانشکده حضور به هم رسانند.

عناوین نهایی رساله ها و اسامی استادان راهنما و مشاور هر دانشجو در تالار گفتگو و کانال تلگرام آورده شده است.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen + five =