, , , ,

ثبت نام کارگاه های تخصصی و عمومی

بیش از 40 عنوان کارگاه تخصصی و عمومی مختص دانشجویان و عموم مردم  در مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا برگزار می شود

جهت اطلاعات بیشتر به بخش خدمات پژوهشی مراجعه شود

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =