, , , ,

ثبت نام تکمیلی کاروزی

دوره سوم کارورزی روان شناسی با حضور 4 نفر  آغاز شد و ثبت نام تکمیلی تا آخر اردیبهشت ماه ( حداکثر 3  نفر) امکان پذیر است.

متقاضیان می توانند ضمن تماس تلفنی ثبت نام خویش را هماهنگ کنند

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 1 =