, , , ,

تغییر روز کارورزی

قابل توجه دانشجویان کارورزی

 

کارورزی روزهای چهارشنبه بعد از ظهر به پنج شنبه ها از ساعت 15 الی 20 منتقل شد

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × one =