, , , ,

برگزاری کلاس های جبرانی سایکونوروایمونولوژی دانشجویان دکتری سلامت کرج و دُبی بصورت الکترونیک

کلاس های جبرانی سایکونوروایمونولوژی دانشجویان دکتری روان شناسی سلامت کرج و واحد امارات (دبی) و ارایه کنفرانس و مقاله های دانشجویان بصورت الکترونیک برگزار خواهد شد. (نکته قابل توجه اینکه تمام امکانات برگزار کلاس های الکترونیک مرکز سیمیا با تبلت و گوشی تلفن همراه هوشمند منطبق بوده و دانشجو می تواند بدون رایانه و فقط با گوشی موبایل به کلاس های اینترنتی وصل شود)

دانشجویان محترم دکتری راهنمای آموزش الکترونیک را از بخش آموزش الکترونیکی مجازی  دانلود کرده و در ساعت اعلام شده

در بخش ویژه کلاس های الکترونیکی مجازی درس سایکونوروایمونولوژی دانشجویان دکتر واحد کرج  تالارگفتگو یا

در بخش ویژه کلاس های الکترونیکی مجازی درس سایکونوروایمونولوژی دانشجویان دکتر واحد امارات  تالار گفتگو در کلاس حضور یابند.

اولین جلسه ویژه کلاس های دانشجویان دکتری کرج جمعه ۸ دی ماه ساعت ۲۰ (۸شب) برگزار خواهد شد.حداقل 4 جلسه 2 ساعته کلاس برنامه ریزی و بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

3 جلسه بعد با هماهنگی با دانشجویان تعیین می شود و در تالار گفتگو اعلام خواهد شد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 8 =