, , , ,

برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی آمادگی آزمون EPT در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا جهت دانشجویان دکتری روان شناسی اقدام به برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی آمادگی آزمون EPT نموده است.

اولین دوره از فروردین 97 بصورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار خواهد شد

مدرس خانم دکتر پریسا طهان شیزری (دکتری آموزش زبان انگلیسی)

تمام مراحل ثبت نام الکترونیک و از طریق سایت می باشد

علاقمندان می توانندبا مراجعه به بخش آموزش الکترونیک سایت و یا ثبت نام دوره و کارگاه در سایت سیمیا مراجعه فرمایند

هر گونه سوال را در تلگرام 09373448099 پاسخ خواهیم داد

کلاس های نیمه خصوصی حداکثر 5 نفر و برای کلاس های خصوصی هم حداکثر 5 نفر ظرفیت می باشد

جهت ثبت نام در کلاس های نیمه خصوصی کلیک کنید

جهت ثبت نام در کلاس های  خصوصی کلیک کنید

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =