, , , ,

اعلام نمرات درس احساس و ادراک

نمرات درس احساس و ادراک در تالار گفتگو بخش دانشجویان کارشناسی اعلام شده است.

دانشجویان تا 72 ساعت فرصت دارند تا اعتراض خود را به نمره در تالار بنویسند

بعد از این زمان نمرات در سایت دانشگاه نهایی خواه

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + sixteen =