, , , ,

دانلود رایگان مقاله: نوروپاتولوژی اسکیزوفرنیا- انجمن روان شناسی و مشاوره- کرج

از نیمه های قرن اخیر تحقیقات در مورد  ارتباط و مغز و بیماری اسکیزوفرنیا انجام شده است. این تحقیقات به بررسی تأثیر مواد نوروشیمیایی در این بیماری پرداخته اند. مقاله حاضر “اولین مقاله ای” است که بر این پایه استوار شده که آمفتامین و آگونیست های دوپامین توانایی القای بیماری های اسکیزوفرم را دارد…..

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + fifteen =