, , , ,

آغاز سومین دوره کارورزی روان شناسی

سومین دوره کارورزی مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا از تاریخ 18 دی ماه روز شنبه ساعت 15 الی 20 آغاز می شود.

روان شناسان محترمی که ثبت نام آن ها نهایی شده و در جلسه معارفه و هماهنگی تشریف داشته اند در تاریخ فوق حضور بهم رسانند.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + twelve =