, , , ,

وبینار سخنرانی های علمی روانشناسی اجتماعی پزشکی در مرکز روانشناسی سیمیا کرج

همایش روانشناسی اجتماعی پزشکی

 

دکتر امیری مقدم شیروان ازاده دکتر بنی اسدی فاطمه دکتر اسانی لیلا
دکتر خلیفه سلطانی فخری السادات دکتر جهانگیر راد میترا دکتر امیری مهری
دکتر دیباییان شهرزاد دکتر شهنوازی عبدالواحد دکتر بهروان سکینه
دکتر سلیمانی کوروش دکتر عباس ابادی سمیه سادات دکتر پاکدل هادی
دکتر عبداللهی اصغر دکتر فتحعلی خانی مونا دکتر حاجات نیا بهمن
دکتر عبدلی فرانک دکتر کمالی نژاد فرشید دکتر حسین پورکوهشاهی محمود
دکتر فرهادی ناورود سعید دکتر کوهی کمالی شیوا دکتر صادق زاده مفرد زهرا
دکتر قربانی مریم دکتر مظفری پور علی دکتر فاریابی منوچهر
دکتر منشی ازغندی علیرضا دکتر مولوی عباس دکتر موسوی تیله بنی میرعون
دکتر نجاتی مصطفی دکتر مومن پور سمانه  
دکتر هدایتی معصومه دکتر هاشم زاده سعید  

سخنرانان (دکتری روان شناسی سلامت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلسله سخنرانی های روانشناسی اجتماعی پزشکی

 

نام  و نام خانوادگی عنوان مقاله تاریخ ارایه ساعت ارایه
دکتر امیری مقدم شیروان ازاده 10  –  نهادهای دراماتورژی متمدن، جایگا ه اجتماعی و نابرابری های سلامت

Norbert Elias and Erving Goffman: Civilised-Dramaturgical

Bodies, Social Status and Health Inequalities

   
دکتر خلیفه سلطانی فخری السادات – 2- هریت مارتینو و شارلت پرکینزگیلمن: زنان فراموش شده در مطالعۀ جنسیت و سلامتی

Harriet Martineau and Charlotte Perkins Gilman: Forgotten

Women in the Study of Gender and Health

   
دکتر دیباییان شهرزاد 25-  سیاست های تجارتی و سیاست زدایی از حوزه مراقبت سلامت

Colin Leys and Colin Hay: Market-Driven Politics and the

Depoliticisation of Healthcare

   
دکتر سلیمانی کوروش 30 –  ویلیام سی.کوکرهام: جامعه شناسی معاصر سبک زندگی سالم

William C. Cockerham: The Contemporary Sociology

of Health Lifestyles

   
دکتر عبداللهی اصغر 24 – سبک های زندگی سالم ، خانواده و طبقه اجتماعی

Pierre Bourdieu: Health Lifestyles, the Family and Social Class

   
دکتر عبدلی فرانک 3- سرمایه داری، صنعت سلامتی و بهداشت

Karl Marx and Frederich Engels: Capitalism, Health and the

Healthcare Industry

   
دکتر فرهادی ناورود سعید ۲۸ – آنتونی گیدنز: خود بازتابی و مصرف جایگزین دارو

Anthony Giddens: The Reflexive Self and the Consumption of

Alternative Medicine

   
دکتر قربانی مریم 27 –  سازماندهی ، مصرف دارو ، انتخاب غذا  و بیماری های طویل المدت

Anthony Giddens: Structuration, Drug Use, Food Choice and

Long-Term Illness

   
دکتر منشی ازغندی علیرضا 13-  تالکوت پارسونز :  میراث او و جامعه شناسی سلامت و بیماری

Talcott Parsons: His Legacy and the Sociology of Health and

Illness

   
دکتر نجاتی مصطفی 17 – جامعه شناسی سلامت و شفابخشی

Margaret Stacey: The Sociology of Health and Healing

   
دکتر هدایتی معصومه 16-  هرولد گارفینگل: درس هایی در باب رفتارهای برآیند (نوظهور) در سازمان های پیچیده

Harold Garfinkel: Lessons on Emergent Behaviours in Complex

Organisations

   
       
دکتر بنی اسدی فاطمه 5- نظم اجتماعی و سلامت عمومی

Emile Durkheim: Social Order and Public Health

   
دکتر جهانگیر راد میترا 8 –  مکس وبر : سازمان های بزرگ در جامعه امروزی ، عقلانیت قراردادی و بیمارستان مدرن

Max Weber: Bureaucracy, Formal Rationality and the

Modern Hospital

   
دکتر شهنوازی عبدالواحد 19- الیوت فریدسون: بیانات جامعه شناسی در مورد پزشکی مدرن و حرفه‌ای

 

Eliot Freidson: Sociological Narratives of Professionalism and

Modern Medicine

   
دکتر عباس ابادی سمیه سادات 14 – رابرت مرتن:نقش های شغلی، وضعیت اجتماعی و نا برابری های بهداشتی

 

Robert Merton: Occupational Roles, Social Status and Health

Inequalities

   
دکتر فتحعلی خانی مونا 9  – دانش پزشکی جامعه و تفکر جمعی

Ludwik Fleck: Thought Collectives and the Sociology of Medical

Knowledge

   
دکتر کمالی نژاد فرشید 4- فلورنس نایتینگل: رویکرد مبتنی بر تحقیق به بهداشت، مراقبت از سلامت و ایمنی بیمارستان

A Research-Based Approach to Health,Healthcare and Hospital Safety

   
دکتر کوهی کمالی شیوا 18-  اثرات اخلاقی برچسب زدن و بیماری روانی

Erving Goffman: The Moral Career of Stigma and Mental Illness

   
دکتر مظفری پور علی 23 – سلامت و شفا بخشی

Jurgen Habermas: Health and Healing Across the

Lifeworld–System Divide

   
دکتر مولوی عباس ۲۹ – آنتونی گایدنس:خطرهای احتمالی، جهانی شدن و بهداشت عمومی مردم بومی

Anthony Giddens: Risk, Globalisation and Indigenous Public

Health

   
دکتر مومن پور سمانه 7- معانی  و خویشتن در بیماری

George Herbert Mead: Meanings and Selves in Illness

   
دکتر هاشم زاده سعید 15-  الگوی زیستی روانی اجتماعی در خدمات بالینی پزشکی

George Libman Engel: The Biopsychosocial Model and the

Construction of Medical Practice

   
       
دکتر اسانی لیلا 6- امیل دورکهیم و توماس لاکمن : مذهب ،سلامت روانی و معنویت بعد از مسیحیت

Emile Durkheim and Thomas Luckmann: Religion, Post-Christian

Spirituality and Mental Health

   
دکتر امیری مهری 1-  جامعه شناسی بهداشت، بیماری و پزشکی: پیشرفت نهادی و چارچوب نظری

The Sociology of Health, Illness and
Medicine: Institutional Progress and
Theoretical Frameworks
Fran Collyer and Graham Scambler

   
دکتر بهروان سکینه 11- نقش مشارکتی تعامل بین بیمار و کارشناس درمانی در ایجاد معنا

Alfred Schutz: The Co-construction of Meaning within

Professional–Patient Interaction

   
دکتر پاکدل هادی 12 – سفید پوست بودن و مراقبت بهداشتی بومی

Antonio Gramsci and Pierre Bourdieu: ‘Whiteness’ and

Indigenous Healthcare

   
دکتر حاجات نیا بهمن 22- نظریه نظام های اجتماعی  و ترجمان پژوهش های  سلامت عمومی

Niklas Luhmann: Social Systems Theory and the Translation of

Public Health Research

   
دکتر حسین پورکوهشاهی محمود 21-  حکومت ، سیاست سلامت و مدیریت چاقی در کودکان

Michel Foucault: Governmentality, Health Policy and the

Governance of Childhood Obesity

   
دکتر صادق زاده مفرد زهرا 39- پزشک زدگی جامعه

Peter Conrad: The Medicalisation of Society

   
دکتر فاریابی منوچهر 20 –  پزشکی زدایی

Ivan Illich and Irving Kenneth Zola: Disabling Medicalisation

   
دکتر موسوی تیله بنی میرعون ۲۶- ویسنتو ناوارو: مارکسیسم، تسلط پزشکی، سلامت و مراقبت

Vicente Navarro: Marxism, Medical Dominance, Healthcare and

Health

   

 

 

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- نوروبیولوژی اعتیاد- متخصص روان شناسی روانشناس خوب- کرج

اعتیاد یک بیماری پیچیده پردازش مغز است که از مصرف مکرر دارو ایجاد می شود. مکانیسم نوروبیولوژیک پس زمینه ای این اختلال به طور کامل مشخص نشده است. تحقیقات اخیر نشان داده که علاوه بر قشرلمیبیک ساختمان های دیگری مانند کورتکس فرونتال، اینسولا، پره فرونتال، اوربیتوفرونتال وشکنج سینگولا در این روند دخالت دارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه متن کامل مقاله را دانلود کنید.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- نیتریک اکساید و بیماری های نورودژنراتیو- روانشناس متخصص خوب-کرج

نیتریک اکساید در پاتوژنز بیماری های نورودژنراتیو نقش بسزایی دارند. در مقاله تخصصی حاضر در زمینه تأثیر نیتریک اکساید بر بیماری های نورو دژنراتیو مانند آلزایمر، تروماتیک مغزی، بیماری پارکینسون و… بحث شده است.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- مونوگراف داروی الانزاپین- روانشناس بزرگسال خانواده، ازدواج، اضطراب- کرج

داروی الانزاپین از طریق مهار گیرنده های سروتونینی و دوپامینی عمل می کند.بیشترین مصرف آن برای اسکیزوفرنیا می باشد اما ممکن است به همراه داروهایی دیگر برای درمان اختلالات دیگری مانند اختلال دوقطبی هم بکار رود. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید مقاله حاضر را مطالعه بفرمایید.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- نقش قطعه پیشانی مغز در روانپزشکی کودک- روانشناس خانواده زوج درمانی مشاوره ازدواج خوب- کرج

رشد قطعه پیشانی از اوان کودکی آغاز شده و رسش آن تا نوجوانی و حتی تا جوانی ادامه می یابد.در خلال رشد و سالیان کودکی این بخش از مغز به هر گونه عارضه یا ضایعه آسیب پذیر می باشد.از این رو می توان فرض کرد که بسیاری از ناهنجاری ها و اختلالات مغزی ازدوران کودکی و قطعه پیشانی منشاء می گیرد. مقاله حاضر اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار خواننده قرار می دهد.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

خدمات مشاوره آنلاین و تلفنی در مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا

جهت رفاه حال مراجعین، مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا اقدام به ارائه خدمات مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی در بخش بزرگسال، با تعیین وقت قبلی نموده است.

جهت دریافت وقت مشاوره می توانید از طریق سایت symia.ir و یا تماس به شماره های مرکز (02634480602-02634480438-09383448099) اقدام کنید.

مشاوره روانشناسی رایگان توسط دکتر سعید ملیحی الذاکرینی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا ، به منظور ارایه خدمات مشاوره روانشناسی به افرادی که شرایط مراجعه حضوری و پرداخت وجه را ندارند اقدام به ارایه خدمات مشاوره ای رایگان نموده است.

مشاوره های آنلاین رایگان فقط با برنامه اسکایپ انجام می شود (اسکایپ ما Moshavereh Symia میباشد).

متقاضیان مشاوره رایگان:

ابتدا فقط از طریق قسمت تعیین وقت اینترنتی در وبسایت مرکز روانشناسی سیمیا گزینه مشاوره رایگان آنلاین دکتر ملیحی را انتخاب کنند.

در مرحله بعد بازه زمانی مورد نظر را تعیین فرمایند.

سپس در مرحله بعد  مشخصات نام و نام خانوادگی و شماره تلفن تماس و ایمیل / پست الکترونیکی را ثبت کرده و به مرحله بعد بروند

در آخرین مرحله نامه ای به پست الکترونیک / ایمیل متقاضی ارسال می شود که جزییات زمان مشاوره در آن نامه نوشته شده است. لذا دقت فرمایید در صورت عدم دریافت نامه  در ایمیل شما وقتی برای شما ثبت نشده است(احتمالا به دلیل اشتباه متقاضی در نوشتن ادرس ایمیل در فرم رزرو وقت).

پس از دریافت نامه منتظر باشید تا منشی مرکز با شما تماس بگیرد و قرار مشاوره آنلاین رایگان را نهایی کند.

در آخر  نشانی نام کاربری اسکایپ ما (Moshavereh Symia) را در اسکایپ خود جستجو کنید و یک پیام درخواست مشاوره آنلاین در اسکایپ برای ما بنویسید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله-مغز و دستگاه ایمنی- روانشناس ازدواج خانواده زوج خوب- کرج

شواهد نشان دهنده آن است که بین نظام های روانشناختی، عصبی، غدد درون ریز و ایمنی روابط به هم پیوسته و منسجم وجود دارد. و نوع این ارتباطات می تواند تعیین کننده ابتلای به بیماری باشد. در گذشته به این روابط توجهی نمی شد و هر بیماری را فقط به یک نظام یا دستگاه جداگانه نسبت می دادند. مقاله حاضر اطلاعات ارزشمندی در این حوزه در اختیار خواننده قرار می دهد.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی آمادگی آزمون EPT در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا جهت دانشجویان دکتری روان شناسی اقدام به برگزاری دوره های خصوصی و نیمه خصوصی آمادگی آزمون EPT نموده است.

اولین دوره از فروردین 97 بصورت خصوصی و نیمه خصوصی برگزار خواهد شد

مدرس خانم دکتر پریسا طهان شیزری (دکتری آموزش زبان انگلیسی)

تمام مراحل ثبت نام الکترونیک و از طریق سایت می باشد

علاقمندان می توانندبا مراجعه به بخش آموزش الکترونیک سایت و یا ثبت نام دوره و کارگاه در سایت سیمیا مراجعه فرمایند

هر گونه سوال را در تلگرام 09373448099 پاسخ خواهیم داد

کلاس های نیمه خصوصی حداکثر 5 نفر و برای کلاس های خصوصی هم حداکثر 5 نفر ظرفیت می باشد

جهت ثبت نام در کلاس های نیمه خصوصی کلیک کنید

جهت ثبت نام در کلاس های  خصوصی کلیک کنید

, , , ,

دانلود رایگان مقاله-تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال در علوم اعصاب- مشاوره خانواده ازدواج زوج درمان خوب- کرج

تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال ابزاری غیرتهاجمی در تحریک الکتریکی بافت عصبی شامل قشر مغز، اعصاب نخاعی و اعصاب مغزی و محیطی است. این روش می تواند بینش جدیدی نسبت به پاتوفیزیولوژی مدارات عصبی در گیر در اختلالات عصب شناختی و روانی در اختیار بگذارد و همچنین کاربردها بالینی، پیش آگهی و تشخیصی گسترده ای دارد.

برای دانلود متن کامل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- تغذیه تکامل مغز وپاسخ به استرس در اوایل کودکی- مشاوره آنلاین، خانواده، زوج، استرس خوب-کرج

تغذیه یکی از عوامل اساسی است که تنظیم کننده رشد و تکامل کافی در تمام جنبه ها می باشد. مغز نیز مانند سایر اعضای بدن برای رشد و تکامل نیازمند تغذیه است. مقاله حاضر بر اثرات کربوهیدرات  و چربی بر فعالیت محور HPA و فعالیت های مرتبط با آن و برخی جنبه های شناختی مرتبط می پردازد.

برای اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- پرومتووس – مشاوره آنلاین تلفنی حضوری- متخصص روانشناس- کرج

رشد سریع مطالعات و پژوهش های میان رشته ای علوم اعصاب موجب پدیدار شدن روابط پیچیده ژن ها، اعصاب، سیستم ایمنی و فرآیندهای شناختی شد. مقاله جذاب و پرمحتوای حاضر در زمینه روابط متقابل ذهن، مغز و بدن اطلاعاتی در اختیار خواننده قرار می دهد.

برای دانلود اصل مقاله کلیک بفرمائید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله-دستگاه ایمنی و خلق و خو- متخصص روانشناس مشاوره ازدواج خانواده درمانی زوج درمانی مشاوره خانواده خوب -کرج

مغز و دستگاه ایمنی یک شبکه ارتباطی متقابل بوجود می آورند که در این شبکه دستگاه ایمنی بعنوان یک عامل گیرنده برای مغز عمل می کند. فعل و انفعالات بین مغز و دستگاه ایمنی موجب بروز تغییرات فیزیولوژیک، رفتاری، عاطفی و شناختی می شود. مقاله حاضر اطلاعات جذاب و پرباری در این زمینه در اختیار خواننده قرار می دهد.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

اضطراب اجتماعی (ملاک های تشخیص و زیان ها )- روانشناس مشاور متخصص اضطراب استرس افسردگی اسکیزوفرنی- کرج

اضطراب دارای علائمی است که می توان از آن طریق به تشخیص اینکه شخصی مضطرب است پی برد. شدت گرفتن این علائم در شخص موجب بروز زیان هایی در روابط و مسائل اجتماعی و عاطفی فرد می شود…

ادامه مطلب در تالارگفتگو

مشاهده مطالب فقط برای اعضاء امکان پذیر است. در صورتی که عضو نیستید بطور رایگان عضویت خود را کامل کنید.

, , , ,

اضطراب اجتماعی – روانشناس مشاور اضطراب افسردگی- کرج

اشخاصي كه از اضطرابهاي اجتماعي رنج مي‌برند در موقعيتهاي اجتماعي دچار مشكل مي‌شوند. بنا به اظهارات خودشان، هنگاميكه مجبور به گفتگو با ديگران هستند دچار حالت عصبي و احساس نامطلوبي مي‌شوند.

اشخاص دارای اضطراب اجتماعی گاهي به اين فكر مي‌كنند كه چگونه مي‌توانند ارتباط برقرار كنند و منظور خودشان را به ديگران انتقال دهند.

مطالب بیشتر در تالار گفتگو

مطالب تالار برای اعضا قابل مشاهده است. اگر عضو نیستید ، بطور رایگان عضو شوید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- تجارب اولیه کودکی و رشد مغز- متخصص روانشناسی خانواده ازدواج زوج درمانی خوب-کرج

در مقاله حاضر تأثیر محیط اولیه بر رشد کودک مورد بررسی قرار گرفته است.بر اساس رویکرد این مقاله سعی شده است اهمیت جنبه های خاص رشد روانی – هیجانی در تکامل دستگاه لیمبیک مورد بررسی قرار گیرد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه فایل مقاله را دانلود و مطالعه بفرمایید.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

اضطراب امتحان- روانشناس مشاور کودک نوجوان کرج

اضطراب امتحان از نظر ساراسون چند مؤلفه دارد:

موقعیت مشكل، چالش‌زا و تهديد‌آفرين

احساس ناتوانی در فرد

انتظار شکست

ادامه مطلب در تالار گفتگو

مطالب تالار برای اعضا قابل مشاهده است. اگر عضو نیستید ، بطور رایگان عضو شوید.

, , , ,

ازدواج و توانایی برقراری روابط صمیمانه- روان شناس و مشاور خانواده ازدواج-کرج

در نخستين سالهاي بزرگسالي،  بسياری  ازدواج مي‌كنند و در روابط صميمانه درگير مي‌شوند. صميميت به معناي علاقه‌مندي به ديگران و داشتن تجارب مشترك با آنهاست.

اگر هر فردی در خانواده خود یاد بگیرد كه محبت كند ، عشق بورزد و تنفر و خشمهاي خود را كنترل و پنهان كند در دوران بزرگسالي مشكل پيدا نمي‌كند .

ادامه مطلب در تالارگفتگو

مطالب تالار برای اعضا قابل مشاهده است. اگر عضو نیستید ، بطور رایگان عضو شوید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس- روانشناس مشاور خانواده ازدواج خوب- کرج

آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس یک بیماری تخریب کننده سلولهای شاخ قدامی نخاع و مرکز حرکتی مغزی است. این بیماری باعث تحلیل و ضعف پیشرونده عضلات می شود. مقاله حاضر به آسیب شناسی،تشخیص، درمان و مشاوره های لازم برای این بیماری و بیماران آن می پردازد.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

موقعیت های برانگیزاننده اضطراب ارزيابي اجتماعي ادراك جسماني وضعيت مبهم مرکز روانشناسی مشاوره سیمیا

موقعيتهاي برانگيزنده اضطراب

با وجود اينكه موقعيتهاي بيشماري وجود دارند كه مي‌توانند اضطراب را در افرادي داراي اضطراب صفتی  در سطح بالا هستند برانگيزانند. «ارزيابي اجتماعي» ، «ادراك جسماني» و «وضعيت مبهم» از جمله این موقعیت ها هستن…

ادامه مطلب را در تالارگفتگو دنبال نمایید.

مطالب تالار برای اعضا قابل مشاهده است. اگر عضو نیستید ، بطور رایگان عضو شوید.

, , , ,

اضطراب چیست ؟ وحشت شکست درماندگی سازش نیافتگی نگرانی بیش از حد و غیر واقعی در مورد اتفاقات آینده مثلاً امتحان احتمال صدمه دیدن احساس نگرانی از مواجه شدن با توقعات و انتظارات بسیار سخت نگرانی در مورد رفتارهای گذشته تپش قلب افزايش فشارخون انقباض عروق مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا کرج

 • اضطراب در مورد يك تهديد دروني يا بيروني هشدار مي‏دهد و خاصيت ناجي حيات را دارد ، نسبت به تهديدات آسيب جسمي ، درد ، درماندگي ، تنبيه احتمالي يا ناكامي در نيازهاي اجتماعي يا جسمي هشدار مي‏دهد ، يا از جدايي افراد مورد علاقه ، تهديد موفقيت يا موقعيت و بالاخره تهديد تماميت و كمال خبر مي‏دهد . اضطراب موجود زنده را به اتخاذ تدابير ضروري براي مقابله با تهديد يا حداقل كاهش نتايج آن برمي‏انگيزد .
 • منظوراز اضطراب ، هيجان ناخوشايندي است‏كه با اصطلاحاتي مانند نگراني ، دلشوره ، وحشت و ترس بيان مي‏شود وهمه‏ي ما آدميان درجاتي از آن را گاه‏گاه تجربه مي‏كنیم….
 • ادامه در تالار گفتگو

مطالب تالار برای اعضا قابل مشاهده است. اگر عضو نیستید ، بطور رایگان عضو شوید.

, , , ,

عضویت رایگان در انجمن تالارهای گفتگوی روانشناسی سیمیا دانلود رایگان و تبادل نظر و دانش روانشناسی در تالار های گفتگو مرکز روان شناسی و مشاوره سیمیا: در این تالار ها انواع موضوعات متنوع روان شناسی از قبیل لکنت زبان ، پدوفیلیا ، اضطراب ، رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ، درمان ترس های مربوط به فوبیا و PTSD ، طلاق عاطفی ، کودک‌­آزاری جنسی ، انعطاف پذیری روان ، خانواده و سلامت جنسی، احساس گناه ، استرس ، رابطه فرازناشویی ، افسردگی خندان ، سینستزیا ، خودکشی، زوج درمانی ، واقعیت درمانی، سندروم خستگی مزمن ، اوتیسم ، اختلال بد شکل انگاری بدن ، سوء استفاده روانی ، عزت نفس، آلزایمر ، اسکیزوفرنیا ، مغز ، اضطراب کودکان ، اعتیاد به بازی های رایانه ای ، درمان سندروم “رت” ، تیپ های شخصیتی و استرس ، مصرف مواد مخدر ، رفتارهای خشونت‌بار نوجوانان ، اختلال «استرس پس از حادثه» و …. به مناظره گذاشته می شود. عضویت در سامانه تالارهای گفتگوی روانشناسی سیمیا کاملا رایگان می باشد.

عضویت رایگان ، دانلود رایگان و تبادل نظر و دانش روانشناسی در تالار های گفتگو مرکز روان شناسی و مشاوره سیمیا:

به منظور ارتقای فرهنگ علمی روان شناسی و مشاوره ، مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا اقدام به ایجاد تالارهای گفتگوی روان شناسی در حیطه ها و بخش های متنوع نموده تا علاقمندان بتوانند از طریق فضای مجازی و ارتباط الکترونیکی پرسش ها و سوالات و نظرات خویش را با متخصصین روان شناسی که اعتبار تخصص و مدرک تحصیلی و شایستگی آنان موثق می باشد ارتباط مستقیم داشته باشند. در این تالار ها انواع موضوعات متنوع روان شناسی از قبیل  لکنت زبان ، پدوفیلیا ، اضطراب ، رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ، درمان ترس های مربوط به فوبیا و PTSD ،  طلاق عاطفی ،  کودک‌­آزاری جنسی ، انعطاف پذیری روان ، خانواده و سلامت جنسی، احساس گناه ،  استرس ،  رابطه فرازناشویی ، افسردگی خندان ، سینستزیا ، خودکشی، زوج درمانی ،  واقعیت درمانی،  سندروم خستگی مزمن ، اوتیسم ،  اختلال بد شکل انگاری بدن ، سوء استفاده روانی ،  عزت نفس، آلزایمر ،  اسکیزوفرنیا ، مغز ، اضطراب کودکان ، اعتیاد به بازی های رایانه ای ، درمان سندروم “رت”  ،  تیپ های شخصیتی و استرس ، مصرف مواد مخدر ، رفتارهای خشونت‌بار نوجوانان ، اختلال «استرس پس از حادثه» و …. به مناظره گذاشته می شود.

عضویت در  سامانه تالارهای گفتگوی روانشناسی سیمیا  کاملا رایگان می باشد.

, , , ,

دانلود رایگان و تبادل نظر و دانش روانشناسی در تالار های گفتگو مرکز روان شناسی و مشاوره سیمیا

دانلود رایگان و تبادل نظر و دانش روانشناسی در تالار های گفتگو مرکز روان شناسی و مشاوره سیمیا:

به منظور ارتقای فرهنگ علمی روان شناسی و مشاوره ، مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا اقدام به ایجاد تالارهای گفتگوی روان شناسی در حیطه ها و بخش های متنوع نموده تا علاقمندان بتوانند از طریق فضای مجازی و ارتباط الکترونیکی پرسش ها و سوالات و نظرات خویش را با متخصصین روان شناسی که اعتبار تخصص و مدرک تحصیلی و شایستگی آنان موثق می باشد ارتباط مستقیم داشته باشند. در این تالار ها انواع موضوعات متنوع روان شناسی از قبیل  لکنت زبان ، پدوفیلیا ، اضطراب ، رویکرد درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ، درمان ترس های مربوط به فوبیا و PTSD ،  طلاق عاطفی ،  کودک‌­آزاری جنسی ، انعطاف پذیری روان ، خانواده و سلامت جنسی، احساس گناه ،  استرس ،  رابطه فرازناشویی ، افسردگی خندان ، سینستزیا ، خودکشی، زوج درمانی ،  واقعیت درمانی،  سندروم خستگی مزمن ، اوتیسم ،  اختلال بد شکل انگاری بدن ، سوء استفاده روانی ،  عزت نفس، آلزایمر ،  اسکیزوفرنیا ، مغز ، اضطراب کودکان ، اعتیاد به بازی های رایانه ای ، درمان سندروم “رت”  ،  تیپ های شخصیتی و استرس ، مصرف مواد مخدر ، رفتارهای خشونت‌بار نوجوانان ، اختلال «استرس پس از حادثه» و …. به مناظره گذاشته می شود.

عضویت در  سامانه تالارهای گفتگوی روانشناسی سیمیا  کاملا رایگان می باشد.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- نوروپسیکولوژی سبک های عاطفی- روان شناس خانواده ازدواج خوب-کرج

سبک های عاطفی در افراد مختلف دارای الگوهای متفاوتی است. برخی افراد تمایل دارند بیشتر به سمت عواطف و احساسات مثبت حرکت کنند و برخی به  سمت عواطف منفی. علاوه بر این حتی شدت بروز این نوع عواطف در افراد مختلف متفاوت است. این طیف وسیع متغیرهای عاطفی را سبک ها عاطفی می نامند که می توانند به ویژگی ها خلق، شخصیت یا آسیب پذیری روانی مربوط باشند.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- ملاحضات اخلاقی در خدمات بالینی میان رشته ای- روان شناس متخصص زوج درمانی خوب- کرج

فایل حاضر همانطور که از نام آن برمی آید در زمینه ملاحضات اخلاقی که نکته حائز اهمیتی در کار می باشد را ارائه می دهد. به جهت اهمیت موضوع مطالعه و عمل به این مقاله به تمامی فعالان حوزه روان شناسی و مشاوره توصیه می شود.

برای دانلود اصل مقاله کلیکی کنید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- نیمکره راست سیستم لیمبیک و زبان- روانشناس مشاور خوب خانواده-کرج

مقاله حاضر  با عنوان “آیا نیمکره راست با سیستم لیمبیک حرف می زند؟” در زمینه گفتار و ارتباط آن با ساختارهای مغزی اطلاعات فوق العاده ای در اختیار خواننده می گذارد.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- سیستم ایمنی و جهان بیرون- روان شناس مشاور متخصص ازدواج خانواده خوب-کرج

مقاله حاضر مطالب بسیار جالبی در زمینه سیستم ایمنی مطرح کرده است و به شما بزرگواران پیشنهاد می کنم که حتما مقاله را دانلود و مطالعه بفرمایید.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- یادگیری و آگاهی- روان شناس مشاور شخصیت خوب- کرج

مقاله حاضر در زمینه رابطه یادگیری و آگاهی و همچنین ساختارهای دخیل در توجه و نقش توجه در یادگیری، اطلاعات مفیدی را پیش روی شما بزرگواران قرار می دهد.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

ترس از زلزله راهکار مرکز روانشناسی سمیا در خصوص واکنش های روانی ناشی از احتمال وقوع زلزله

ترس ناشی از احتمال وقوع زلزله یا ترس بهنگام بروز لرزه های زلزله می تواند سبب شود بیش از آنکه آوار به شخص آسیب می رساند ، ترس او به خودش و دیگران آسیب رساند

بهنگام شروع زلزله  واکنش های روانی زیر ایجاد می شود:

 • ابتدا آشفتگی روانی هیجانی بوجود می آید و سپس
 •  اضطراب و تنش افزایش می یابد
 • اضطراب و تنش سبب تشویش و اختلال در عملکرد رفتاری و فکری می شود . در صورتیکه تنش و اضطراب کاهش نیابد ممکن است فرد دچار اختلالات روانی واکنشی شود . در صورت تشدید واکنش های هیجانی و تنش عصبی احتمال بروز اختلالات روانی ، بویژه استرس پس از سانحه PTSD ایجاد می شود.
 • اگر بجای رفتارهای هیجانی ، فرد عاقلانه برخورد کند ، واکنش های حاد و اولیه بصورت تشویش به تدریج کاهش می یابد. و سپس به تدریج واکنش های سازگارانه و اقدامات پیشگیرانه بروز می کند
 • در صورتی که حمایت های اجتماعی و خانوادگی و ایجاد حس اعتماد و امنیت و حمایت گری ایجاد شود انسجام و یکپارچگی روانی بوجود آمده و حس اعتماد به نفس افزایش می یابد. بنابراین یکی از اعضای خانواده که بیشتر از سایرین بر احساسات و اعصاب خود کنترل دارد باید بقیه را در محل امنی گردهم آورد و سعی کند آنان را با تمرین تنفس عمیق و دلداری و ابراز حمایت و دعا آرام کند تا لرزه ها تمام شود.
 • اگر منزل یا محل اقامت امنیت کافی ندارد و نشانه های تخریب در دیوارها دیده شد ، پس از اتمام لرزه از محل امن خارج شده ، چمدان حاوی وسایل ضروری و قیمتی و اسناد را برداشته و به اتفاق خانواده به فضای باز بروند .

در صورتیکه علایم زیر در فردی دیده شود ، حتما لازم است جهت درمان زودهنگام  و پیشگیرانه اضطراب ها و ترس ها ، فوری به روان شناس مراجعه کند. چرا که افراد آسیب پذیر که زمینه واکنش روانی شدید و مخرب دارند ، بهنگام زلزله ممکن است صدمات و بیماری های شدید روانی ، قلبی ، تنفسی یا سایر بیماری های طبی  پیدا کنند. این نشانه ها عبارتند از:

شایع ترین علایم و نشانگان پس از تجربه بحران ناشی از زلزله

•    اختلال در خواب
•    درد فک
•    درد شانه ها
•    درد گردن
•    کمر درد
•    سردرد تنشی
•    تپش قلب و گاه بی نظمی ضربان قلب
•    اسهال یا یبوست
•    بی اشتهایی یا پر خوری
•    اسپاسم و گرفتگی عضلات
•    خستگی زودرس
•    سردی دست و پا
•    تنفس سریع و کوتاه
•    درد قفسه سینه
•    واکنش های شبه آلرژیک
•    اضطراب
•    ترس
•    تحریک پذیری و زود از کوره در رفتن
•    درماندگی
•    ناامیدی
•    بی تابی و ناشکیبایی
•    زود رنجی

برای درمان مشکلات خویش و پیشگیری از تبدیل آنها به اختلالات شدید سریع به یک روان شناس مراجعه کنید.

تماس با مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا در کرج
۰۲۶۳۴۴۸۰۶۰۲
۰۲۶۳۴۴۸۰۴۳۸

, , , ,

عضویت رایگان در انجمن تالارهای گفتگوی روانشناسی مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا – کرج

عضویت رایگان در انجمن تالارهای گفتگوی روانشناسی مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا – کرج:

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا به منظور تسهیل تبادل اطلاعات بین استاد و دانشجو و نیز  ارتقای فرهنگ روانشناسی علمی در کشور و ایجاد امکان تبادل اطلاعات و مناظرات برخط (آنلاین)  در موضوعات مختلف روان شناسی اقدام به ایجاد تالارهای گفتگوی تخصصی نموده است.

برای عضویت در انجمن تالارهای گفتگوی سیمیا کلیک کنید. و دقت فرمایید نشانی ایمیل خود را دقیق ثبت کنید.

 

عضویت در این انجمن رایگان بوده و کسانی که نمی خواهند یا نمی توانند در انجمن عضو شوند ولی مایل به شرکت در مناظره ها روانشاختی و  تبادل اطلاعات در حیطه روانشناسی هستند،  می توانند به تالار گفتگوی آزاد مراجعه فرمایند.

, , , ,

دانلود رایگان نقد روانشناسی فیلم split توسط دکتر سعید ملیحی الذاکرینی و دکتر راحله کرم پور در تالار گفتگوی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا

نقد روانشناسی فیلم split در دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط دکتر سعید ملیحی الذاکرینی و دکتر راحله کرم پور

بنا  به دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران ، روز سه شنبه ۵ دی ماه ۹۶ ، در سالن آمفی تئاتر ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،  جلسه نقد و تحلیل روانشناختی فیلم Split = تجزیه (۲۰۱۶ American film) برگزار  شد. و بنا به وعده ی داده شده و درخواست شرکت کنندگان نقد کامل فیلم به زبان فارسی بطور رایگان  بر روی این تالار قرار می گیرد.

عزیزانی که در خصوص این نقد سوال یا  گفتگویی دارند می توانند در  تالارهای گفتگوی انجمن روانشناسی سیمیا  سوالات و نظرات خویش را بیان کنند.

برای دانلود فیلم روی این لینک کلیک کنید

برای دریافت مشروح نقد فیلم و مشارکت در پرسش و پاسخ ها و گفتگوی های مربوط به نقد فیلم  به تالارگفتگوی روانشناسی سیمیا مراجعه فرمایند

لازم به ذکر است کسانی که مایل به ورود به تالار گفتگو و صفحه نقد فیلم می باشند باید عضو انجمن سیمیا شوند . عضویت در این انجمن رایگان است.

, , , ,

برگزاری کلاس های جبرانی سایکونوروایمونولوژی دانشجویان دکتری سلامت کرج و دُبی بصورت الکترونیک

کلاس های جبرانی سایکونوروایمونولوژی دانشجویان دکتری روان شناسی سلامت کرج و واحد امارات (دبی) و ارایه کنفرانس و مقاله های دانشجویان بصورت الکترونیک برگزار خواهد شد. (نکته قابل توجه اینکه تمام امکانات برگزار کلاس های الکترونیک مرکز سیمیا با تبلت و گوشی تلفن همراه هوشمند منطبق بوده و دانشجو می تواند بدون رایانه و فقط با گوشی موبایل به کلاس های اینترنتی وصل شود)

دانشجویان محترم دکتری راهنمای آموزش الکترونیک را از بخش آموزش الکترونیکی مجازی  دانلود کرده و در ساعت اعلام شده

در بخش ویژه کلاس های الکترونیکی مجازی درس سایکونوروایمونولوژی دانشجویان دکتر واحد کرج  تالارگفتگو یا

در بخش ویژه کلاس های الکترونیکی مجازی درس سایکونوروایمونولوژی دانشجویان دکتر واحد امارات  تالار گفتگو در کلاس حضور یابند.

اولین جلسه ویژه کلاس های دانشجویان دکتری کرج جمعه ۸ دی ماه ساعت ۲۰ (۸شب) برگزار خواهد شد.حداقل 4 جلسه 2 ساعته کلاس برنامه ریزی و بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

3 جلسه بعد با هماهنگی با دانشجویان تعیین می شود و در تالار گفتگو اعلام خواهد شد.

, , , ,

نقد روانشناسی فیلم split در دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط دکتر سعید ملیحی الذاکرینی و دکتر راحله کرم پور

نقد روانشناسی فیلم split در دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط دکتر سعید ملیحی الذاکرینی و دکتر راحله کرم پور

بنا  به دعوت دانشگاه علوم پزشکی ایران ، روز سه شنبه 5 دی ماه 96 ، در سالن آمفی تئاتر ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، واقع در تهران بزرگراه همت جنب برج میلاد ، ازساعت 15 الی 17 جلسه نقد و تحلیل روانشناختی فیلم Split = تجزیه (2016 American film) برگزار خواهد شد.

برای دانلود فیلم روی این لینک کلیک کنید

 

فایل نقد فیلم به زودی در سایت سیمیا قرار خواهد گرفت.

 

شرکت برای عموم علاقمندان آزاد است.

 

, , , ,

کارگاه معاینه روانی در روان شناسی بالینی (تخفیف 70 درصدی ویژه دانشجویان)

کارگاه معاینه روانی در روان شناسی بالینی  (تخفیف 70 درصدی ویژه دانشجویان) – مدرس دکتر سعید ملیحی الذاکرینی

 • آسیب شناسی روانی شاخه از روان شناسی است که به بررسی اختلالات روان شناختی می پردازد و یکی از پایه های اصلی تشخیص بالینی و روان درمانی است . دانشجوی روان شناسی هر چه زمان بیشتری را صرف مطالعه آسیب شناسی روانی نماید در کار بالینی خود موفق تر است . بسیاری از دانشجویان نمی دانند چه ساختاری در معاینه بالینی را باید پیش روی خویش قرار دهند در این کارگاه خواهیم گفت که متخصص بالینی بر اساس دانشي كه از رویکرد روان پزشکی و روان شناسی به اختلالات روانی دارند اقدام به طرح فرضیه هایی تشخیصی نموده   و بر اساس آخرين تغييرات راهنماي آماري و تشخيصي اختلالات رواني (DSM-5) و همچنین نظریه های روان شناختی به  اختلالات و آسیب های روانی به فرضیه ها پاسخ مناسب داده تا معاینات دقیق تر و طرح جامع درمان به دقت و کاملا فنی و تخصصی تدوین شود.
 • این کارگاه در مجموع دو جلسه دوساعته –  4 ساعت و بمدت یک هفته  (هر جلسه 2  ساعت ) بصورت مجازی برگزار می شود.داوطلبان پس از پرداخت شهریه و سفارش کارگاه در تالار گفتگوی سیمیا وارد شده و از امکانات آموزش مجازی این تالار بهره مند خواهند شد.
 • برای اطلاعات بیشتر لطفا راهنمای دقیق استفاده از آموزش الکترونیکی مجازی سیمیا را دانلود کرده و مطالعه فرمایید.
 • نحوه برگزاری و زمانبندی دقیق کلاس ها با هماهنگی مدیر داخلی مرکز و دانشجویان تنظیم خواهد شد.
 • شهریه کل دوره (80هزارتومان)با تخفیف 70 درصدی ویژه دانشجویان (25000هزارتومان) دریافت می شود.
 • تعداد شرکت کنندگان: الکترونیکی مجازی حداکثر 20 نفر
ســــــــــــر فصــل مطـــــــالب جلسات
مقدمه و روندهای معاینه

معاینه رواانی بر اساس دی اس ام

جلسه اول
ادامه معاینه روانی بر اساس دی اس ام جلسه دوم
رویکرد روان شناختی به  معاینه روانی جلسه سوم
ادامه رویکرد روان شناختی به  معاینه روانی و تدوین ساختار نهایی معاینه جلسه چهارم

ثبت نام می کنم

, , , ,

شایع ترین علایم و نشانگان پس از تجربه بحران ناشی از زلزله – مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا

شایع ترین علایم و نشانگان پس از تجربه بحران ناشی از زلزله

•    اختلال در خواب
•    درد فک
•    درد شانه ها
•    درد گردن
•    کمر درد
•    سردرد تنشی
•    تپش قلب و گاه بی نظمی ضربان قلب
•    اسهال یا یبوست
•    بی اشتهایی یا پر خوری
•    اسپاسم و گرفتگی عضلات
•    خستگی زودرس
•    سردی دست و پا
•    تنفس سریع و کوتاه
•    درد قفسه سینه
•    واکنش های شبه آلرژیک
•    اضطراب
•    ترس
•    تحریک پذیری و زود از کوره در رفتن
•    درماندگی
•    ناامیدی
•    بی تابی و ناشکیبایی
•    زود رنجی

تماس با مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا در کرج
02634480602
02634480438

, , , ,

زلزله کرج – چه باید کرد – مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا

در واکنش روانی به زلزله چه رخ می دهد و چه  باید کرد؟

 •  اضطراب و تنش افزایش می یابد
 • اضطراب و تنش سبب تشویش و اختلال در عملکرد رفتاری و فکری می شود
 • در صورتیکه تنش و اضطراب کاهش نیابد ممکن است فرد دچار اختلالات روانی واکنشی شود
 • اگر بجای رفتارهای هیجانی ، فرد عاقلانه برخورد کند ، واکنش های حاد و اولیه بصورت تشویش به تدریج کاهش می یابد.
 • سپس به تدریج واکنش های سازگارانه و اقدامات پیشگیرانه بروز می کند
 • در صورتی که حمایت های اجتماعی و خانوادگی و ایجاد حس اعتماد و امنیت و حمایت گری ایجاد شود انسجام و یکپارچگی روانی بوجود آمده و حس اعتماد به نفس افزایش می یابد.
 • در صورت تشدید واکنش های هیجانی و تنش عصبی احتمال بروز اختلالات روانی ، بویژه استرس پس از سانحه PTSD ایجاد می شود.
 • مراجعه فوری به روان شناس به پیشگیری از بروز مشکلات شدید روانی کمک می کند.

 

, , , ,

زلزله کرج – مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا …

چهارشنبه 29 آذرماه 1396 ، ساعت 23 و 30 دقیقه ، زلزله 5 و نیم ریشتری شهر کرج را به لرزه آورد و مردم به خیابان ها حجوم آوردند.

مرکز خدمات روانشناسی ومشاوره سیمیا آمادگی خود را جهت کمک به افرادی که دچار حملات ترس و  اضطراب و هراس ناشی از زلزله شده اند اعلام می دارد.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- لب پاریتال -روان شناس مشاور خانواده خوب- کرج

نورون های پاریتال تحتانی زمانی فعالیت خود را آغاز می کنند که ما اعمالی که دیگران انجام می دهند را مشاهده می کنیم. نکته جالب توجه دیگری که در مورد این نورون ها به چشم می خورد این است که آنها هم چنین به مشاهده گر امکان درک مقاصد عمل کننده را نیز می دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این نورون ها می توانید مطالب موجود در مقاله حاضر را مطالعه کنیدو لذت ببرید.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

, , , ,

مشاوره روانشناسی آنلاین مجازی در مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا کرج

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا  اقدام به ارایه خدمات مشاوره ای و روانشناسی و آموزشی به صورت زنده و آنلاین در سرتاسر کشور جهت عموم مردم نموده است. در این بخش مرکز مشاوره خدمات مختلف روانشناسی، خانواده، تحصیلی و …  را به صورت زنده (ویدئوکنفرانس) به تمامی نقاط داخل و خارج از کشور عرضه می نمایند.

علاقمندان می توانند با تعیین نوبت بصورت اینترنتی یا تماس تلفنی با منشی مرکز هماهنگی لازم را جهت مشاوره بصورت برخط انجام دهند.

در صورت نیاز به مشاوره آنلاین مجازی لطفا با شماره تلفن های مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا  تماس گرفته و پس از تعیین روز و ساعت توسط منشی مرکز ، مشاوره انجام خواهد شد.

مشاوره های آنلاین مجازی فقط باآقای دکتر سعید ملیحی الذاکرینی (موسس و مدیر مرکز) انجام خواهد شد.

شماره تلفن های تماس:

۰۲۶۳۴۴۸۰۶۰۲

۰۲۶۳۴۴۸۰۴۳۸

۰۹۳۷۳۴۴۸۰۹۹

دقت فرمایید برای مشاوره آنلاین مجازی  تعیین وقت از قبل الزامی است . همچنین متقاضیان باید نام کاربری اسکایپ خویش را به ایمیل مرکز ارسال کرده یا نام کاربری اسکایپ مرکز سیمیا symiapsychology  را در فهرست تماس های اسکایپ خویش اضافه کنند.

همچنین مراجعین محترم می توانند از طریق وب سایت مرکز نیز وقت مورد نظر خویش را  با مراجعه به بخش تعیین وقت اینترنتی مشخص کنند.

هزینه مشاوره  طبق تعرفه سازمان نظام روانشناسی ۴۵ دقیقه ۸۰۰۰۰تومان و از طریق وب سایت مرکز – نوار پرداخت بانکی قابل پرداخت می باشد .

مزایای خدمات آنلاین:

 • گسترش خدمات مشاوره ای روان شناختی و آموزشی به تمامی نقاط داخل و خارج از کشور
 • برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت آنلاین و افزایش ظرفیت پذیرش در هر کارگاه
 • عدم نیاز به امکانات و فضای آموزشی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی
 • امکان تعیین وقت مشاوره فردی از طریق اینترنت

خدمات:

 • ارتباط زنده چندرسانه ای (صدا، تصویر و نوشتار) با قابلیت پخش همزمان چندین تصویر
 • برگزاری همزمان چندین کلاس آموزشی و جلسه مشاوره ای در اتاق های مجزا در تالار گفتگوی سیمیا
 • اشتراک دسکتاپ جهت ارایه مطالب آموزشی در کلاس های عملی
 • تبادل مستقیم فایل به تفکیک هر اتاق در تالار گفتگوی سیمیا
 • ظرفیت بالای سرور
 • قابل استفاده برای کاربران دارای اینترنت های خانگی (حداقل 128 کیلوبیت)
 • امکان ثبت نام و رزرو آنلاین در برنامه های مشاوره ای و آموزشی توسط عموم مردم
 • ایجاد و ویرایش برنامه های زمان بندی مشاوره توسط مرکز
 • ایجاد کارگاه های آموزشی همراه با مشخصات کامل مانند موضوع، زمان برگزاری، تعداد پذیرش، هزینه ثبت نام، محتوا و …
 • مدیریت کامل خدمات آنلاین توسط مرکز سیمیا از طریق پنل اختصاصی
, , , ,

اجرای کنسرت ارکستر فیلارمونیک کرج به همراه خواننده اپرا از لهستان به مناسبت بزرگداشت مولانا

ارکستر فیلارمونیک کرج به مناسبت  بزرگداشت روز جهانی مولانا  با همکاری فرهنگسرای ارسباران کنسرت  پاییزی سال 96 را با عنوان «دو دوست» که استعاره ای است از  گفتگوهای شمس و مولانا در روز 26 آذر ماه امسال برگزار می کند.در این کنسرت که اجرای آن نوعی بدیل از اجرای بداهه خواهد بود، ماریوش کلوح خواننده و نوازنده لهستانی که به نیت این اجرا از لهستان به ایران آمده به همراه ارکستر فیلارمونیک کرج به رهبری سیامک کلانتری  به صحنه می‌رود.

ارکستر فیلارمونیک کرج بدون هیچ حمایت مالی از نهاد های دولتی ، بدون بودجه و فقط با حمایت نوازندگان عاشق و پایبند و متعهد به موسیقی در استان البرز و با دشورای های بسیار  از سال ۹۴ فعالیت رسمی خود را شروع کرده و طی ماه‌های گذشته این سومین‌بار است که با قطعات کاملا جدید بمدت حدود 2 ساعت روی سن حاضر می‌شود.

ماریوش کلوح خواننده و نوازنده لهستانی، متاثر از فضای موسیقی خانقاهی ایران است. به گفته مارک اسموژنسکی مولانا شناس فقید لهستانی ، عشق او به مولانا باعث شده است تا با سبک های مختلف موسیقی و شعر ایرانی مانوس شود. او از ریتم شعرهای مولانا و از گرایش‌های مختلف موسیقی ایرانی الهام گرفته است. در ساخت قطعات موسیقی او ریتم اشعار مولانا نیز تاثیر داشته است.

تمامی قطعات از ساخته های کلانتری است که در آنها قابلیت های صدای کلوح در نظر گرفته شده است.

این برنامه ساعت ۱۷.۳۰ عصر در روز ۲۶ آذرماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار خواهد شد. ورود برای عموم  رایگان خواهد بود.

, , , ,

دانلود رایگان مقاله- توانبخشی کودکان با آسیب بینایی قشری- مشاور روان شناس زوج درمانی خوب- کرج

بینایی نقش مهمی در کسب اطلاعات و شناخت ما از خود و محیط اطرافمان دارد و در صورت آسیب دیدن حس بینایی بسیاری از عملکردهای زندگی روزمره از جمله حرکت و جابجایی، خواندن، نوشتن و… مختل می شود.در این مقاله راهبردهای توانبخشی آسیب بینایی قشری مورد توجه و بررسی قرار گرفته است که امید است مفید واقع شود.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.