,

ارتباط مطالعه و کاهش استرس

محققان دانشگاه ساسکس (Sussex) در انگلیس، اعلام کردند که برای غلبه بر استرس، بهترین روش، مطالعه است. در پژوهشی که توسط این محققان انجام شد، داوطلبانی که در این طرح شرکت کردند، توانسته بودند با روزی 6 دقیقه مطالعه بر استرس خود غلبه کنند. خوب است که این روزها در کنار رعایت اصول بهداشتی و در خانه ماندن، برای بهره مندی از سلامت روانی، با مطالعه کردن قدری از استرس خود بکاهیم و بر دانش خود بیفزاییم.

3 replies
 1. Paniz shhabazi
  Paniz shhabazi says:

  Hello teacher, yes, exactly when I read a book, it seems that my stress and worries are forgotten for a few moments. Also, reading reduces depression and improves speech.

  Reply
 2. pegah ramezani
  pegah ramezani says:

  Hello
  Experience has shown one way to reduce anxiety it’s a great help in psychology and outside perhaps these days when we have mental and physical stress and study indirectly

  Reply
 3. Hannaneh Ghalandari
  Hannaneh Ghalandari says:

  Hello Professor, I think you have suggested a good method and in addition to the fact that studying reduces stress, in my opinion it is also a way to have fun and avoid boredom that causes nervous problems during the time when we have to stay at home.

  Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =