بخش روانشناسی صنعتی و سازمانی مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا با مدیریت دکتر افشین رباطی (روانشناس صنعتی و سازمانی از فرانسه ) و  در اختیار داشتن متخصصین فارغ التحصیل دکتری روانشناسی صنعتی و سازمانی  به منظور کمک به بهبود و ارتقای عملکرد نیروی انسانی آماده ارایه خدمات  ( سخنرانی ، همایش ، کارگاه، مشاوره و …)  به صنایع ، شرکت ها و سازمان ها می باشد.