مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا در حوزه های گوناگون بالینی ، رواندرمانگری ، پژوهشی ، صنعتی – سازمانی و انتشاراتی آماده ارایه خدمات به هموطنان گرامی است. با انتخاب گزینه ی مورد نظر از نوار خدمات اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار داده خواهد شد.