کارورزی و دوره آموزش حرفه ای میان مدت تشخیص و درمان اختلالات

(با اعطای گواهینامه معتبر ) 

ویژه دانشجویان ترم آخر و یا فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد روان شناسی

طول دوره 18ماه

شهریه دوره : ماهیانه 320000تومان

(جهت  پرداخت آنلاین از طریق سایت به قسمت اطلاعات – پرداخت بانکی مراجعه فرمایید)

منابع و محتوای دوره :

 • مرحله اول :نشانه شناسی اختلالات روان شناختی:
  • نشانه شناسی بیماری های روانی: برای دانشجویان پزشکی، پرستاری و روان شناسی، دکتر نصرت الله پورافکاری، انتشارات آزاده
  • علائم در ذهن ، اندرو سیمز ، ترجمه دکتر اسماعیل شاهسوند
  • Comprehensive textbook of psychiatry (ebook)
 • مرحله دوم : آسیب شناسی روانی:
  • اورژانس روانپزشکی (با نمونه های بالینی)، دکتر امیر شعبانی، انتشارات ارجمند.
  • سرگذشت بیماران روانی به روایت DSM-IV ، ترجمه دکتر محمدرضا نیکخو و هامایاک آوادیس یانس
  • DSM-5 – ترجمه یحیی سید محمدی
  • روانشناسی پزشکی ، دکتر سعید ملیحی الذاکرینی
 • مرحله سوم :فنون مصاحبه و گزارش بالینی:
  • راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با 5 ، آبراهام نوسبارم، فرزین رضاعی، انتشارات ارجمند
  • راهنمای عملی مصاحبه روان پزشکی، دانیل جی. کارلات، دکتر فرمند، انتشارات ارجمند.
  • اصول مصاحبه بالینی بر مبنای DSM-IV-TR (جلد 1 و2 )، اکهارت اتمر، زیکلیند اتمر، مهدی نصر اصفهانی
  • شرح حال نگاری و صورتبندی وضعیت بالینی بیمار :
   • Clinical Case Formulation, Barbara Lichner Ingram(e-book)
  • آسیب شناسی روانی بر اساس نظریه های شخصیت:
   • نظریه های شخصیت پروین، ترجمه دکتر پروین کدیور
   • Theories of psychopathology(e-book)
  • آزمون های فرافکن(TAT) و ررشاخ :
   • راهنمای اجرا و تفسیر آزمون اندر یافت موضوعA.T ، ابوالفضل کرمی، انتشارات روانسنجی.
   • آزمون ررشاخ، آزمون ررشاخ نظام جامع، جان اکسنر، ابوفاضل حسینی نسب، علی اثنان عشریه.
   • راهنمای عملی (اجرا ، نمره گذاری و تفسیر) آزمون ررشاخ با سیستم کلاپفر، دکتر سعید ملیحی الذاکرینی.
  • آزمون های عینی:
   • آزمون های روان شناختی(ارزشیابی شخصیت و سلامت روان)، دکتر علی فتحی آشتیانی، انتشارات بعثت (با تاکید بر NEO و MMPI )
   • راهنمای MMPI-2 ، جان گراهام ، ترجمه حمید یعقوبی و دکتر موسی کافی ، انتشارات ارجمند
  • مرحله چهارم : نظریه های روان درمانی:
   • نظریه های روان درمانی (پروچاسکا)، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات رشد.
  • فنون روان درمانی:
   • بازتوانی روان پزشکی، نویسنده حمید طاهر خانی، انتشارات ارجمند.
   • Therapist’s Guide to clinical Intervention, Sharon Johnson (e-book)
  • رواندرمانی شناختی رفتاری:
   • آنجاکه عقل حاکم است، ترجمه دکتر حبیب الله قاسم زاده، انتشارات ارجمند.
   • رفتار درمانی شناختی (دوجلدی)، ترجمه دکتر حبیب الله قاسم زاده(هاوتون)، انتشارات ارجمند.
   • آموزش درمان شناختی – رفتاری همراه با نمایش ویدئویی، حمید پور ودکتر حبیب الله قاسم زاده، انتشارات ارجمند.
  • رواندرمانی فراشناختی
   • مبانی نظری و راهنمای عملی رواندرمانی فراشناختی ، دکتر سعید ملیحی الذاکرینی (مشترک با انستیتو نوروسایکولوژی دانشگاه هامبورگ)
  • مرحله پنجم (آخر ) عقد قرار داد با بیمارستان برای کارعملی با بیمار  
   • عقد قرار داد با بیمارستان عمومی برای کار عملی با بیماران حیطه پزشکی (مغز و اعصاب ، قلب ، تنفس ، گوارش ،  غدد  و …
   • عقد قرار داد با بیماستان روان پزشکی برای کار عملی با بیماران اعصاب و روان ( اسکیزوفرنیا ، افسردگی ، وسواس و ….. )
    • نکته : مسوولیت عقد قرار داد و همراهی با دانشجو در بیمارستان و هدایت و آموزش دانشجو در بیمارستان با مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا است ؛ ولی  مرکز سیمیا هیچ  مبلغی از کارورز بابت هزینه های قرار داد با بیمارستان دریافت نمی کند و قرار داد مستقیما بر حسب توافق ، بین دانشجو  و بیمارستان منعقد خواهد شد.