سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

دپارتمان نوروسایکولوژی بالینی دانشگاه هامبورگ- پکیج رواندرمانی فراشناختی

انستیتو روانشناسی ویگوتسکی – دانشگاه مسکو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مرکز قلب شهید رجایی

وبسایت دانشگاهی دکتر سعید ملیحی الذاکرینی

ارکستر فیلارمونیک (دوستداران موسیقی) کرج