متقاضیان محترم می توانند جهت خرید هریک از آزمون های مورد نظر روی لینک آن کلیک کنند یا از طریق فروشگاه مجازی مرکز سفارش خود را ثبت و سپس آزمون خریداری شده را دانلود کنند.

 

آزمون سلامت عمومی (GHQ)