مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا ، به منظور فرهنگ سازی در حیطه های مختلف روان شناسی و کمک به ارتقای سطح دانش روان شناسی علاقمندان ، اقدام به انتشار رایگان مقاله های علمی مستند و معتبر در حیطه های مختلف روان شناسی می نماید . هرگونه بازخورد و انتقاد مخاطبین مایه امتنان و افتخار ما است.

به قول شیخ اجل ، متکلم را تا کسی عیب نگیرد ، سخنش صلاح نپذیرد.

منتظر مشارکت شما در ارایه خدمات مفید برای  جامعه هستیم .