“یوگا برای کودک و نوجوان ” در این مرکز به فواید یوگا برای بهبود رشد جسمانی و روانی کودک و نوجوان اهمیت داده میشود. یوگا هم بلافاصله و هم در بلند مدت اثرات توانمندسازی در نیرومندی جسمانی ، انعطاف پذیری، آرامش ذهنی ، رهایی از اضطراب و فشار روانی ، و بهبود عملکرد مغز می شود. یوگا به ما کمک می کند تا ذهن خویش را بر انجام تکالیف متمرکز کنیم. 
در خلال دوره های آموزش و عملی و کارگاهی یوگا در کلینیک روانشناسی رشد کودک و نوجوان ، به فرد کمک می شود تا در انجام فعالیت های تحصیلی ، یادگیری ، حرکت ، و حتی در سبک زندگی اش توانمندتر شود.