“این مرکز با هیچ درگاهی بجز (به پرداخت بانک ملت) قراداد ندارد”

در فرم پرداخت آنلاین زیر به این صورت عمل کنید:
۱- نام و نام خانوادگی خود را بنویسید
۲- شماره تلفن همراه خود را بنویسید
۳- نشانی ایمیل خود را دقیق بنویسید
۴- مبلغ مورد نظر را بصورت عددی به ریال بنویسید
۵- نکات و مطالب مورد نظر خویش (علت واریز) را در قسمت توضیحات شرح دهید
۶- برای پرداخت آنلاین کلیک کنید

“پرداخت های مربوط به مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا”
جهت پرداخت آنلاین هزینه کارگاه ها ، حق عضویت انجمن ، پیش پرداخت وقت مشاوره ، پیش پرداخت دوره های آموزشی ، یا پرداخت داوطلبانه (حمایت از خدمات رایگان مجازی مرکز) هم از طریق پرداخت آنلاین و هم سایر شیوه های مرسوم بانکی می توان استفاده کرد.

“نحوه پرداخت هزینه در مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا”
کلیه پرداخت های اینترنتی این مرکز “فقط از طریق درگاه امن بانک ملت صورت می پذیرد.

پرداخت از طریق دستگاه خودپرداز و بانک و هم از طریق پرداخت مستقیم در بانک .

“اطلاعات بانک”
در صورت انتقال وجه از طریق شعب بانک یا دستگاه خودپرداز به حساب زیر ، مشخصات قبض واریزی را به تلفن همراه مرکز (09373448099) پیامک کنید
بانک ملت شعبه میدان نبوت – 88377- مهستان ، شماره حساب : 5637765538 ، شماره کارت : 7645 – 4560 – 3378 – 6104
شماره شبا (IBAN) : IR 150120 0000 0000 5637 7655 38 بنام سعید ملیحی الذاکرینی
بانك ملی ایران شعبه خیابان مطهری کرج : شماره كارت 6037998111883491 شماره حساب: 0219726963003 بنام سعيد مليحی الذاكرينی

[WPBEGPAY_SC]