Posts

, , , ,

طرح درس و سرفصل درس سایکونوروایمونولوژی در نیمسال اول 96-97 در تالار گفتگو

جهت استحضار و هماهنگی دانشجویان محترم دکتری روان شناسی سلامت ، طرح درس و سرفصل درس سایکونوروایمونولوژی در نیمسال اول 96-97 در تالار گفتگو قرار گرفت.

دانشجویان می توانند پس از عضویت در تالار و دریافت تأئیدیه از مدیر سایت وارد صفحه ویژه این درس در تالار شده و از امکانات تعامل مجازی با استاد بطور رایگان استفاده کنند.