متن گواهینامه صادره از دانشگاه علوم پزشکی هامبورگ به شرح زیر است:

گواهی نامه احراز شایستگی

این گواهینامه با افتخار اعطا می شود به:

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی

به نشان همکاری با و مشارکت مستمر و پایدار ایشان در توسعه و ارتقای ایده ی درمان فراشناختی در حیطه های مختلف روانشناسی و روانپزشکی از جمله بسته های درمان فراشناختی ویژه روانپریشی (بسته پایه و تکمیلی و انفرادی ) ، بسته درمانی فراشناختی ویژه افسردگی ، بسته درمانی ویژه اختلالات شخصیت مرزی ، بسته درمانی ویژه اختلال وسواس – اجبار و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) رواندرمانی فراشناختی قابل نصب بر تلفن های هوشمند .

گروه مطالعات رواندرمانی فراشناختی ، تلاش های دکتر ملیحی الذاکرینی را در راستای تطبیق برنامه های درمانی با فرهنگ ایرانی و فارسی قابل تقدیر ویژه می داند. در حال حاضر نسخه فارسی بسته های رواندرمانی فراشناختی تهیه شده توسط ایشان برای بسیاری از فارسی زبانان مقیم خارج از ایران استفاده می شود و روانشناسان فارسی زبان سراسر جهان  بازخوردهای مفید و کارآمدی در اثر بخشی این درمان نشان داده اند. هم اکنون بسته های  ترجمه و تدوین شده ایشان برای مهاجران فارسی زبان مقیم شهرهای مختلف آلمان و نیز شهروندان افغان ساکن آلمان مورد استفاده قرار می گیرد.

بدینوسیله تصدیق می شود که ایشان ، بعنوان یک عضو ذیصلاح بین المللی گروه رواندرمانی فراشناختی ، مجاز به ایجاد و گسترش بسته های درمان فراشناختی حساس به فرهنگ بوده و شایستگی  آموزش رواندرمانی فراشناختی به متخصصین بالینی علاقمند را دارد.

پروفسور دکتر استفان موریتز

رئیس بخش نوروسایکولوژی دانشگاه علوم پزشکی هامبورگ

و

مدیر گروه بین المللی رواندرمانی فراشناختی