نهم اردیبهشت ماه 1400 ، روز ملی روانشناسی و مشاوره ،  شبکه خبر البرز در نشستی با دکتر سعید ملیحی الذاکرینی ،  دکتر مریم امید بیگی و دکتر علیرضا شکر گزار ، اعضای هیئت مدیره انجمن در استان البرز  در خصوص اهمیت و نقش روانشناسی در شرایط فراگیری بیماری کرونا به گفت و گو نشست . صدا و سیمای استان البرز از حضور سازمان نظام روانشناسی و روانشناسان ومشاوران استان البرز در رسانه های استان در آینده استقبال کرده است.

جهت بازدید فیلم مصاحبه به وب سایت انجمن مطالعات رواندرمانی ایران یا وب سایت شورای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در استان البرز مراجعه کنید.