مرکز روانشناسی و مشاوره سیمیا با استعانت از استادان متخصص در حوزه های مختلف روان شناسی ، بویژه  روش تحقیق و سنجش و اندازه گیری اقدام به طراحی و اجرای طرح های پژوهشی متعددی نموده است.

در حال حاضر بیش از 20  طرح جامع روانشناسی بیماری های قلب و عروق در بیمارستان های فوق تخصصی قلب شهید رجایی (تهران) شهید رجایی (کرج) ، ولیعصر (قم) در سطوح رساله های کارشناسی ارشد و دکتری  زیر نظر دکتر سعید ملیحی الذاکرینی در دست اجرا می باشد . جزئیات عناوین طرح ها و  مشخصات همکاران در تالار گفتگو آورده شده است.

همچنین این مرکز  ، خدمات مشاوره و هدایت گام به گام (از فصل یک تا فصل پنج) رساله های کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین ورود داده و تحلیل آماری داده ها را  انجام می دهد.

حضور دانشجو در هریک از مراحل مشاوره الزامی است و مرکز از پذیرش طرح ها و یا رساله ی آماده و نوشته شده معذور است.