,

در گذشت چهره ماندگار روان شناسی، دکتر محمود منصور را تسلیت عرض می نماییم

با اندوه فراوان، درگذشت چهره ماندگار روان شناسی، شادروان استاد دکتر محمود منصور را خدمت خانواده محترم ایشان و جامعه روان شناسان و مشاوران ایران تسلیت می گوئیم، به همین مناسبت روز یکشنبه 23 خرداد 1400، از ساعت 14، مراسم گرامیداشت و یادبود بصورت الکترونیکی در وب سایت سازمان نظام روان شناسی برگزار می شود.

لینک حضور کلیه علاقمندان در جلسه متعاقبا اعلام خواهد شد.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =