روانشناسی سلامت

شناسایی و تغییر فرآیندهای رفتاری و روان شناختی موثر بر سلامت، بیماری های طبی با رویکرد روانی – اجتماعی – معنوی و زیستی مهمترین روش ما در این مجموعه می باشد. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا خدمات تشخیصی و درمانی روان شناختی برای کلیه بیماری های طبی ارایه می کند.

گرچه بسیاری از مردم و حتی متاسفانه نهادهای دولتی و خصوصی خدمات مشاوره و روانشناسی ارایه می کنند ولی بجای مراجعه به افراد غیرمتخصص، بهترین شیوه برای یافتن درمانگر مناسب این است که حتما درمانگر و مرکز مشاوره مذکور دارای مدرک تخصصی دکتری روانشناسی و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بوده و تعلیمات لازم و مهارت های حرفه ای جهت ارایه خدمات به مراجعین را کسب کرده باشد. همانطور که همگان می دانید طبق ماده چهارم و پنجم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در بهار سال  ۱۳۸۲ هرگونه خدمات روانشناسی و مشاوره ای باید توسط اشخاصی ارایه شود که دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران هستند. و ارایه مشاوره و خدمات تشخیصی و درمانی توسط سایر اشخاصی که پروانه نظام روانشناسی ندارند جرم محسوب می شود. در واقع حتی مراجعه به روانشناسانی که مدرک روانشناسی دارند ولی پروانه ارایه خدمات تخصصی از سازمان نظام روانشناسی را ندارند جایز نیست.

روانشناسی سلامت

جهت تعیین نوبت و دریافت خدمات تشخیصی و رواندرمانی ویژه سلامت جسم و روان تماس بگیرید

شیوه و روش خدمات در

بخش روان شناسی سلامت

هدف ما کمک به مراجعین و بهبود کیفیت زندگی ایشان است. آرزومندیم هر شخص شیوه های تازه و نوینی برای رویارویی با مشکلات جسمانی و روانشناختی یافته و الگوهای رفتاری و فکری سودمند و کارآمدی در مدیریت زندگی روزمره خویش خلق کند.در این بخش با جنبه های مختلف زیستی – روانی – اجتماعی و معنوی مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس نتایج حاصله از معاینات و سنجش های به عمل آمده (تشخیص)  ، رهنمودهای درمانی و مدیریتی متنوعی در سطوح فردی ، خانوادگی ، اجتماعی ارایه می شود.همچنین به دلیل میان رشته بودن حوزه سلامت ،  از متخصصین علوم مختلف استعانت جسته و در حیطه های پژوهشی و علمی نیز بسیاری از رساله های مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد که تحت راهنمایی یا مشاوره آقای دکتر سعید ملیحی الذاکرینی قرار دارند با جهت گیری سلامت به تولید دانش و مهارت همت گمارده اند.درمانگران شاغل در این مرکز دارای مدرک دکتری تخصصی روانشناسی و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بوده و تعلیمات لازم و مهارت های حرفه ای جهت ارایه خدمات به مراجعین را کسب کرده اند.این مرکز خدمات مشاوره و روان درمانی را بصورت اینترنتی / مشاوره آنلاین نیز ارایه می کند. این شیوه تا کنون مورد استقبال بسیاری از ایرانیان مقیم خارج قرار گرفته است.

نقش و اهداف

بخش روانشناسی سلامت

همگام با استانداردهای جهانی و بویژه انجمن روانشناسی امریکا، اهداف مربوط به خدمات سلامت محور مرکز سیمیا بر درک علل بیماری ها و مشکلات ، ارتقا و بهبود مداوم سلامت افراد ، پیشگیری ، تشخیص صحیح و همه جانبه ، درمان ، توان بخشی ، بازتوانی و توانمندسازی مراجعین دارای مشکلات طبی و روانشناختی تمرکز دارند. همچنین با توجه به اهمیت دانش و پژوهش در این مرکز ، مطالعه و تحقیق در خصوص عوامل زیستی ، روانی ، اجتماعی ، عاطفی – هیجانی ، شناختی و رفتاری بیماری های جسمانی و روانی اولویت مهم به شمار آمده و بسیاری از رساله ها و دوره ها و کارگاه های این مرکز بر محور سلامت متمرکز می باشند.مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا خدمات تشخیصی ، ارزیابی ، تدوین طرح مداخلات لازم ، درمان و مشاوره برای مراجعین  در حیطه سلامت را سرلوحه خویش قرار داده و همچنین برای روانشناسان متخصص ، دانشجویان دکتری ، دانشجویان کارشناسی ارشد ، دانشجویان کارشناسی و علاقمندان به حیطه های روانشناسی سلامت اقدامات آموزشی ، تحقیقاتی و توانمندسازی را طراحی نموده و ارایه می کند.

روان شناسی بالینی

همکاران ما در بخش روان شناسی بالینی خدمات تشخیصی ، سنجش و اندازه گیری با تست های روانشناسی بالینی ، طرح ریزی درمان ویژه هر مراجعه کننده را ارایه نموده و اقدامات و مداخلات درمانی مورد نیاز برای هر مراجع را اجرا کرده و در راستای پیشگیری مشاوره لازم را ایراد می کنند.این مرکز خدمات مشاوره و روان درمانی را بصورت اینترنتی / مشاوره آنلاین نیز ارایه می کند. این شیوه تا کنون مورد استقبال بسیاری از ایرانیان مقیم خارج قرار گرفته است.

روانشناسی بالینی

جهت تعیین نوبت و دریافت خدمات تشخیصی و رواندرمانی ویژه مشکلات و اختلالات روانی تماس بگیرید

در باره

اهداف این بخش

کسب دانش و مهارت های لازم علمی (با مبانی نظری و تجربی معتبر توجه به فرهنگ و تفاوت های فردی) مهمترین اصل در توانمندی های حرفه ای روان شناسان این مرکز می باشد. روانشناسان باصلاحیت و با کفایت حرفه ای این مرکز معاینات دقیق و قابل اعتماد و درمان های تخصصی را برای مراجعین صورت داده و استانداردهای اخلاق حرفه ای در خدمات بالینی این مرکز حایز اهمیت ویژه می باشد.

این مرکز خدمات مشاوره و روان درمانی را بصورت اینترنتی / مشاوره آنلاین نیز ارایه می کند. این شیوه تا کنون مورد استقبال بسیاری از ایرانیان مقیم خارج قرار گرفته است.

نقش و وظایف ما در

بخش روان شناسی بالینی

روانشناسان بالینی این مرکز بر شناسایی مشکلات و اختلالات عاطفی هیجانی ، ذهنی و رفتاری افراد تمرکز نموده و با استعانت از روش های علمی و مستند روزآمد و با توجه به زمینه فرهنگی و خانوادگی و فردی ارزیابی های بالینی را به عمل آورده و اقدامات لازم جهت درمان و بهبودی مراجعین را اجرای می کنند.

درمانگران شاغل در این مرکز دارای مدرک دکتری تخصصی روانشناسی و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بوده و تعلیمات لازم و مهارت های حرفه ای جهت ارایه خدمات به مراجعین را کسب کرده اند.

مشاوره خانواده و ازدواج

مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا خدمات مشاوره ای و درمانی قابل توجهی به زوجین ، خانواده ها و خویشاوندان ارایه نموده و سعی در تحکیم روابط ، شناسایی و حل تعارض ها و تضادها ، بهبود نظام ارتباطات در سطوح فردی ، بین فردی ، خانوادگی و خویشاوندی ، مشاوره های قبل از ازدواج و بعد از ازدواج نموده و سعادت و خوشبختی نظام خانواده را سرلوحه اقدامات خویش دارد.این مرکز خدمات مشاوره پیش از ازدواج و خانواده درمانی را بصورت اینترنتی / مشاوره آنلاین نیز ارایه می کند. این شیوه تا کنون مورد استقبال بسیاری از ایرانیان مقیم خارج قرار گرفته است.

مشاوره ازدواج و خانواده

جهت تعیین نوبت و دریافت خدمات ویژه مشاوره ازدواج و خانواده درمانی تماس بگیرید

نقش و وظایف ما در

مشاوره ازدواج و خانواده

به منظور ارایه مناسب خدمات مشاوره ازدواج و خانواده درمانی در این مرکز ، ابتدا نشستی با اعضای خانواده ، بویژه زن و شوهر هماهنگ می شود. سپس در جلسات بعد هریک از اعضای خانواده بطور انفرادی مراجعه می کنند تا درمانگر و مشاور بتواند مشکلات فردی ، بین فردی ، خانوادگی را از دید هریک از اعضا شناسایی و درک نماید. همچنین رفتارها، افکار ، نگرش ها ، باورها و عقاید هریک از اعضا بطور مستقل و تعامل و پویایی های آن بین اعضا مدنظر قرار می گیرد . در نتیجه نقش های هریک از اعضا و رفتارهای مناسب و حتی نامناسب آنان روشن شده و راه حل های مختلف جهت رفع  تعارض ها ، تبدیل کشمکش ها به چالش شناسایی شده و  شیوه های کارآمد و مؤثر در حل مشکلات  به محک آزمایش قرار داده می شوند.

درمانگران شاغل در این مرکز دارای مدرک دکتری تخصصی روانشناسی و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بوده و تعلیمات لازم و مهارت های حرفه ای جهت ارایه خدمات به مراجعین را کسب کرده اند.

این مرکز خدمات مشاوره پیش از ازدواج و خانواده درمانی را بصورت اینترنتی / مشاوره آنلاین نیز ارایه می کند. این شیوه تا کنون مورد استقبال بسیاری از ایرانیان مقیم خارج قرار گرفته است.

در باره

مشاوره ازدواج و خانواده

مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا خدمات مشاوره ای و درمانی قابل توجهی به زوجین ، خانواده ها و خویشاوندان ارایه نموده و سعی در تحکیم روابط ، شناسایی و حل تعارض ها و تضادها ، بهبود نظام ارتباطات در سطوح فردی ، بین فردی ، خانوادگی و خویشاوندی ، مشاوره های قبل از ازدواج و بعد از ازدواج نموده و سعادت و خوشبختی نظام خانواده را سرلوحه اقدامات خویش دارد.روانشناسان این مرکز خدمات مؤثری در خصوص سلامت روانی و جنبه های روانشناختی سلامت جسمانی اعضای خانواده ، بویژه در حیطه های افسردگی ، اضطراب ، ترس های مرضی فوبیا، مشکلات سبک زندگی ، استرس و  اختلالات روان تنی آنان ارایه می کنند.

گرچه بسیاری از مردم و حتی متاسفانه نهادهای دولتی و خصوصی خدمات مشاوره و روانشناسی ارایه می کنند ولی بجای مراجعه به افراد غیرمتخصص، بهترین شیوه برای یافتن درمانگر مناسب این است که حتما درمانگر و مرکز مشاوره مذکور دارای مدرک تخصصی دکتری روانشناسی و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بوده و تعلیمات لازم و مهارت های حرفه ای جهت ارایه خدمات به مراجعین را کسب کرده باشد. همانطور که همگان می دانید طبق ماده چهارم و پنجم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در بهار سال  ۱۳۸۲ هرگونه خدمات روانشناسی و مشاوره ای باید توسط اشخاصی ارایه شود که دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران هستند. و ارایه مشاوره و خدمات تشخیصی و درمانی توسط سایر اشخاصی که پروانه نظام روانشناسی ندارند جرم محسوب می شود. در واقع حتی مراجعه به روانشناسانی که مدرک روانشناسی دارند ولی پروانه ارایه خدمات تخصصی از سازمان نظام روانشناسی را ندارند جایز نیست.

کلینیک روانشناسی کودک و نوجوان

بخش روانشناسی کودک و نوجوان سیمیا زیر نظر و با مدیریت خانم دکتر راحله کرم پور فارغ التحصیل رشته روانشناسی کودک و نوجوان  و همچنین با حضور متخصصانی از حیطه های مختلف علمی و حرفه ای خدمات مؤثر و کارآمد به کودکان و نوجوانان و والدین ایشان ارایه می کند.

درمانگران شاغل در این مرکز تحت نظارت مستقیم خانم دکتر راحله کرم پور (متخصص روان شناسی کودک و نوجوان) فعالیت کرده ، دارای مدرک تخصصی روانشناسی و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بوده و تعلیمات لازم و مهارت های حرفه ای جهت ارایه خدمات به مراجعین را کسب کرده اند.

کلینیک روانشناسی کودک و نوجوان

برای تعیین وقت و اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات کلینیک روان شناسی کودک و نوجوان به وب سایت این کلینیک مراجعه فرمایید

کلینیک کودک و نوجوان

اهداف و وظایف

کلینیک روانشناسی کودک و نوجوان سیمیا خدمات گسترده و متنوع سنجش ، ارزیابی ، معاینه روانی ، تشخیص ، رواندرمانی ، تغییر و اصلاح رفتار ، موسیقی درمانی ، بازی درمانی ، خانواده درمانی ، درمان متمرکز بر بهبود روابط والدین و فرزندان را در حیطه های مختلف اختلالات سطحی تا عمیق رفتاری و روانی کودک و نوجوان نظیر بیش فعالی و نقص توجه ، اختلالات یادگیری ، اختلال خواندن ، اختلال نوشتن ، اختلالات زبان و گفتار ، اختلالات و محدویت های حرکتی ، مشکلات و نارسایی های شناختی و هوش و کلیه اختلالات روانی مربوط به کودک و نوجوان را ارایه می کند.

همچنین تشخیص دقیق مبتنی بر سنجش چندرشته ای ( هوش ، شخصیت ، خلاقیت ، مشکلات گفتار و زبان ، ارزیابی  روانشناختی اعصاب ،  رشد روانی) ، آموزش خودمدیریتی رفتار به کودک و نوجوان ، توانمندسازی و ارتقای سلامت کودک ، نوجوان و خانواده ، – آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی به کودکان و نوجوانان  از مهمترین اهداف این کلینیک به شمار می آیند.

در باره

کلینیک روان شناسی کودک و نوجوان

بعنوان متخصص روانشناسی کودک و نوجوان ، تمرکز ما بر کمک به حل مشکلات کودکان با مساعدت والدین ایشان است. به دلیل اینکه دکتری رشته روان شناسی کودک و نوجوان در دانشگاه های ایران دایر نمی باشد ، بسیاری از روانشناسانی که در ایران در حیطه کودک و نوجوان مشغول به ارایه خدمات روانشناسی و مشاوره هستند ، فاقد مدرک تخصصی در حوزه روان شناسی کودک و نوجوان می باشند. این مرکز زیرنظر خانم دکتر راحله کرم پور ، فارغ التحصیل دکترای روانشناسی کودک و نوجوان از انستیتو ویگوتسکی – مسکو ، که سال ها تجربه تدریس و تحقیق در دروس مخلتف روانشناسی ، بویژه حیطه رشد و کودک و نوجوان را در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد و کارشناسی داشته و دانش ، مهارت و تخصص حرفه ای در حیطه رشد کودک و نوجوان را دارد ، اداره می شود. درمانگران شاغل در این مرکز دارای مدرک تخصصی روانشناسی و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بوده و تعلیمات لازم و مهارت های حرفه ای جهت ارایه خدمات به مراجعین را کسب کرده اند.

بخش روان سنجی

در مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا از آزمون های هنجاریابی شده و معتبر برای سنجش و ابزار کمک تشخیصی رفتارها و فرآیندهای شناختی و ذهنی و تدوین طرح درمانی استفاده می شود. این آزمون ها کمک می کنند تا پاسخ صحیح تری به پرسش های مراجعین در خصوص کارکردهای شناختی و هوش ، شخصیت و حتی گزینه های مناسب تر برای مشاوره شغلی و تحصیلی فراهم آید.

روان سنجی

جهت تعیین نوبت و دریافت خدمات ویژه آزمون های روانشناختی تماس بگیرید

نقش و وظایف ما در

بخش روان سنجی

روانشناسان شاغل در این مرکز دارای مدرک تخصصی روانشناسی و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بوده و تعلیمات لازم و مهارت های حرفه ای جهت اجرا ، نمره گذاری و تفسیر آزمون های روانشناسی  را کسب کرده اند.

تست های روانشناسی چه به لحاظ محتوا ، چه از نظر شیوه و روش کار و چه از نظر نمره گذاری و تفسیر هیچ شباهتی به آزمون های چندگزینه ای ندارند که هر شخص بتواند به سادگی از آن ها استفاده کند. بلکه روان شناسان متخصص که دانش نظری و مهارت های عملی و حرفه ای مربوط به هرگروه از آزمون ها را کسب کرده اند می توانند از این آزمون ها به قصد سنجش ، اندازه گیری ، کمک تشخیص و حتی راهنمای طراحی درمان استفاده کنند. تمام آزمون های مورد استفاده در این مرکز از استاندارد های جهانی و ایرانشمول برخوردار بوده و رویکرد ما در مرکز سیمیا به سنجش و تشخیص کارکردهای روان شناختی چندرشته ای می باشد. لذا در این مرکز آزمون ها  بصورت انفرادی اجرا شده و به همراه آن ارزیابی همه جانبه و معاینات جامع و عمیق در کنار نتایج بدست آمده از نمرات آزمون به ما کمک می کند تا اطلاعات تفصیلی در باره عملکرد همه جانبه فرد به لحاظ رفتاری ، شناختی و هوشی ، هیجانی – عاطفی ، اجتماعی و بین فردی و تحصیلی حاصل آید. مسلما بدون تمایل و انگیزه بالا و همکاری صادقانه فرد آزمون شونده نتایج هیچ آزمونی معتبر نخواهد بود.

در باره

بخش روانسنجی

روان شناسان این مرکز به دلایل مختلفی از آزمون های روانی و روندهای سنجش استفاده می کنند. بعنوان نمونه برای تشخیص اختلالات یادگیری ، ترسیم نیمرخ شخصیتی فرد ، تعیین کارکردهای شناختی و ارزیابی  نوروپسیکولوژیک ( ارزیابی با شیوه های روانشناختی – عصب شناختی) . در این مرکز  از آزمون ها به موازات ارزیابی ومعاینات تخصصی استفاده می شود و آزمون های روانی نقش مکمل در تشخیص دارند.

گرچه بسیاری از مردم و حتی متاسفانه نهادهای دولتی و خصوصی خدمات مربوط به تست های مشاوره و روانشناسی ارایه می کنند ولی بجای مراجعه به افراد غیرمتخصص، بهترین شیوه برای یافتن روانشناس مناسب این است که حتما روانشناس و مرکز مشاوره مذکور دارای مدرک تخصصی دکتری روانشناسی و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بوده و تعلیمات لازم و مهارت های حرفه ای جهت ارایه خدمات به مراجعین را کسب کرده باشد. همانطور که همگان می دانید طبق ماده چهارم و پنجم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در بهار سال  ۱۳۸۲ هرگونه خدمات روانشناسی و مشاوره ای باید توسط اشخاصی ارایه شود که دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران هستند. و ارایه مشاوره و خدمات تشخیصی و درمانی توسط سایر اشخاصی که پروانه نظام روانشناسی ندارند جرم محسوب می شود. در واقع حتی مراجعه به روانشناسانی که مدرک روانشناسی دارند ولی پروانه ارایه خدمات تخصصی از سازمان نظام روانشناسی را ندارند جایز نیست.

بخش رواندرمانی

در مرکز جامع خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا روندهای تشخیص و درمان به منظور کمک به مراجعینی که مشکلات پیچیده ای دارند طراحی و اجرا می شود. در این مرکز شیوه های مختلف مشاوره و روش های درمانی متنوعی نظیر هیپنوتراپی ، رواندرمانی های فردی ، درمان شناختی رفتاری ، بویژه برنامه رواندرمانی فراشناختی (برف) ارایه می شود . روش درمان فراشناختی ویژه بیماران روانپریش  و همچنین روش درمان فراشناختی ویژه بیماران افسرده  توسط آقای دکتر سعید ملیحی الذاکرینی تنها نماینده رسمی این روش در ایران  و همکار در طراحی و ساخت این روش جهانشمول هستند اجرا می شود. این مرکز خدمات رواندرمانگری را بصورت اینترنتی / مشاوره آنلاین نیز ارایه می کند. این شیوه تا کنون مورد استقبال بسیاری از ایرانیان مقیم خارج قرار گرفته است. بسته های کامل برنامه درمان فراشناختی برای بیماران مبتلا به اختلالات ناشی از ضایعات مغزی ، سالمندی ، اختلال مرزی و اختلال وسواسی – جبری به زودی آماده و دراختیار قرار خواهد گرفت

درمانگران شاغل در این مرکز دارای مدرک تخصصی روانشناسی و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بوده و تعلیمات لازم و مهارت های حرفه ای جهت ارایه خدمات به مراجعین را کسب کرده اند.

بخش رواندرمانی

برای تعیین نوبت و دریافت خدمات مشاوره و رواندرمانی تماس بگیرید

درباره

اهداف و وظایف

در مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا دارای پروانه تأسیس مرکز از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از روش های درمانی متنوعی ازجمله درمان های انسانگرایانه و پدیدارشناختی ، رفتاردرمانی شناختی ، ذهن آگاهی / حضور ذهن ، مداخلات آموزش روانی و بویژه درمان های فراشناختی استفاده می شود. روش درمان فراشناختی ویژه بیماران روانپریش  و همچنین روش درمان فراشناختی ویژه بیماران افسرده  توسط آقای دکتر سعید ملیحی الذاکرینی تنها نماینده رسمی این روش در ایران  و همکار در طراحی و ساخت این روش جهانشمول هستند اجرا می شود.بسته های کامل برنامه درمان فراشناختی برای بیماران مبتلا به اختلالات ناشی از ضایعات مغزی ، سالمندی ، اختلال مرزی و اختلال وسواسی – جبری به زودی آماده و دراختیار قرار خواهد گرفت.

فلسفه درمانگری در این مرکز تأکید و تمرکز بر نقاط قوت و جنبه های مثبت فطرت انسان است . شایسته است که بگوییم نیرومندترین شیوه در رواندرمانی مشارکت و نگاه صادقانه به افکار ، احساسات ، رفتارها و هرآنچه در ذهن روی می دهد است. تأکید بر زمان حال – اکنون و اینجا – شیوه ی برتر درمانگری در این مرکز است . گروه روانشناسان و درمانگران این مرکز می کوشند تا به مراجعین کمک کنند که کامروایی و رضامندی بیشتر  ، مشکلات و اختلالات کمتر ، زندگی و روابط پرمعنی تر و صمیمانه تر را تجربه کنند. از دیدگاه ما درمان مسیری طولانی است که با گذر زمان عجین بوده و کرانه آن رشد و تعالی می تواند باشد. در واقع معتقدیم که تغییر ،  زمان و بینش و اعتماد می طلبد. ما می کوشیم تا افکار احساسات ، ارتباطات و هرآنچه از شما شما می سازد را به خوبی درک کنیم و در روند تغییر حامی و راهنما و همگام شما باشیم.

این مرکز خدمات رواندرمانگری را بصورت اینترنتی / مشاوره آنلاین نیز ارایه می کند. این شیوه تا کنون مورد استقبال بسیاری از ایرانیان مقیم خارج قرار گرفته است.

در باره

خدمات رواندرمانی

مشکلات و اختلالات روانی بسیار پیچیده و متنوع هستند . و تشخیص ماهیت و اصل مسئله ی هر فرد نکته کلیدی و بسیار مهم روند درمان است. چرا که اگر تشخیص ناصحیح باشد ، متعاقبا درمان ها  و مشاوره  های پی آیند آن نیز ناصواب و گاه مخرب خواهند بود. البته می توان خوددرمانی کرد ولی خطرناک است و در صورتیکه فردی انگیزه بالا در شناسایی و حل مسایل خویش را داشته باشد ، به همراه و کمک یک روانشناس متخصص و زبده می تواند به نتیجه برسد. با اینحال یکی از مهمترین پرسش های بسیاری از درمانجویان این است که کدام روانشناس صلاحیت علمی و حرفه ای و تجربه ای کافی برای کمک تخصصی به من را دارد؟ معمولا نخستین گام این است که افراد از اطرافیان خود نظر می خواهند و در گام دوم رواندرمانگر متخصص را جستجو می کنند تا بتوانند بطور مؤثری الگوهای رفتاری و فکری و هیجانی شخص را تغییر دهند.

گرچه بسیاری از مردم و حتی متاسفانه نهادهای دولتی و خصوصی خدمات مشاوره و روانشناسی ارایه می کنند ولی بجای مراجعه به افراد غیرمتخصص، بهترین شیوه برای یافتن درمانگر مناسب این است که حتما درمانگر و مرکز مشاوره مذکور دارای مدرک تخصصی دکتری روانشناسی و پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران بوده و تعلیمات لازم و مهارت های حرفه ای جهت ارایه خدمات به مراجعین را کسب کرده باشد. همانطور که همگان می دانید طبق ماده چهارم و پنجم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در بهار سال  1382 هرگونه خدمات روانشناسی و مشاوره ای باید توسط اشخاصی ارایه شود که دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران هستند. و ارایه مشاوره و خدمات تشخیصی و درمانی توسط سایر اشخاصی که پروانه نظام روانشناسی ندارند جرم محسوب می شود. در واقع حتی مراجعه به روانشناسانی که مدرک روانشناسی دارند ولی پروانه ارایه خدمات تخصصی از سازمان نظام روانشناسی را ندارند جایز نیست.

بخش پژوهش

بخش پژوهش مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره  سیمیا بعنوان نخستین مرکز خصوصی روانشناسی در ایران که به روش های نوین خدمات الکترونیکی برخط آنلاین فعال است، مجهز به سامانه ارتباطات برخط (ساب) می باشد. این سامانه به کاربران عضو کمک می کند تا بتوانند به شیوه اینترنتی / مجازی فعالیت های پژوهشی شامل رساله های دکتری ، ارشد ، کارشناسی ، طرح های پژوهشی ، کارگاه ها و دوره های تخصصی را مدیریت کنند. انجمن تالارهای گفتگوی مرکز سیمیا بستری برای ارتباطات و تعامل های اعضا به زبان های انگلیسی و فارسی فراهم می آورد . اعضای این مرکز فرصت های بی همتایی برای استفاده از سامانه ارتباطات برخط در اختیار خواهند داشت تا با سایر روان شناسان در ایران و جهان در موضوعات و حیطه های مختلف تعامل متنی و فایلی داشته باشند.

بخش پژوهش

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در فعالیت های علمی وانجمن تالارهای گفتگو به وبسایت ما مراجعه کنید

دست در دست هم

در عرصه علم و پژوهش

جهت گیری خدمات پژوهشی این مرکز بر عرصه های عملی و با رویکرد میان رشته ای در حیطه های اصلی روانشناسی است. این مرکز علاقمند به همکاری ها و فعالیت های بین المللی بوده و تمام فعالیت های آن به دو زبان انگلیسی و فارسی ساماندهی شده است. همچنین نوآوری های چندرشته ای ، اکتشاف و آموزش در خدمت ارتقای دانش و مهارت های علمی و حرفه ای روان شناسان قرار می گیرد و همچنین این خدمات به منظور بهبود و ارتقای سلامت روان و جسم مراجعین نیز تدوین شده اند.

ما می کوشیم تا مهارت های علمی و حرفه ای لازم برای روان شناسان نسل آینده را فراهم آوریم. از این رو برنامه های آموزشی ، کارگاهی ، مهارتی و تجربی گسترده و متنوعی به زبان های انگلیسی و فارسی با همکاری روان شناسان ایرانی و خارجی طراحی کرده و ارایه می کنیم . این مرکز مشارکت و همکاری کلیه روانشناسان ایرانی و خارجی را در عرصه علم و پژوهش و عملی ارج نهاده و از صمیم قلب پذیرای کمک و مشارکت همگانی می باشد.

در باره

خدمات پژوهشی ما

هدف اساسی مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا ارتقای سطح دانش و مهارت های علمی روانشناسان در حیطه های علوم پایه و مهارت های کاربردی می باشد. رویکرد اصلی این بخش الگوی دانشمند – بالینگر و غایت ما افزایش دانش روزآمد و رشد و تعالی روان شناسان در عرصه های عمل و کاربرد می باشد.

دپارتمان پژوهش از سه قسمت تشکیل شده است . نخست: طرح های پژوهشی و رساله های دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی تحت راهنمایی و مشاوره دکتر سعید ملیحی الذاکرینی در موضوعات متنوع است . دوم : اطلاعات مختص کارگاه ها و دوره های عمومی و تخصصی ؛ و بخش سوم : مربوط به دوره های آموزش مداوم به شیوه های حضوری و برخط الکترونیکی و همایش های علمی ادواری برخط (آنلاین) در حیطه های مختلف روانشناسی است.

بخش آموزش

مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا دوره ها و کارگاه های آموزش حضوری و برخط – آنلاین را در حیطه ها و موضوعات مختلف روانشناسی و در سطوح مختلف برای روان شناسان و عموم مردم ارایه می کند

در بخش آموزش مرکز دوره ها و کارگاه های کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت طراحی شده و درحال اجرا می باشد. این برنامه های متنوع شامل دوره هاو کارگاه های آنلاین برخط ، حضوری و ترکیبی است. دوره ها بر حسب سطح علمی و نیازهای عموم مردم ، کارشناسان ، کارشناسان ارشد و متخصصین دکتری و پسادکتری روان شناسی به زبان های انگلیسی و فارسی طراحی و سطح بندی شده اند.

طول مدت دوره های آموزشی این مرکز از یک نیمروز تا چند روز و چندساله تنظیم شده و برحسب تمایل و گرایش متقاضیان قابل تعدیل می باشد.

بخش آموزش

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در فعالیت های آموزش حضوری و برخط به وبسایت ما مراجعه کنید

اهداف و وظایف

خدمات آموزشی

برنامه های متنوع آموزشی شامل دوره های کوتاه مدت و بلند مدت ، همایش ها ، مهارت آموزی ها و سایر خدمات آموزشی این مرکز به طرق برخط ( آنلاین ) ، حضوری و غیرهمزمان ، با جهت گیری بین المللی به علاقمندان به دانش گسترده و پیچیده روان شناسی کمک می کند تا نظام های مختلف روان شناسی را به درستی درک کرده و همگام با دانش و روش های روزآمد جهانی پیش آیند. مهمترین هدف ما کمک به روانشناسان و همکارانی است که مایل هستند دانش و مهارت های علمی و حرفه ای خویش را ارتقا بخشند.

به همین منظور در حیطه ها و موضوعات مختلف روان شناسی دوره های متنوعی بویژه آموزش های مجازی را با ساده ترین شیوه های تعامل اینترنتی و بدون نیاز به نصب نرم افزار خاصی تعبیه شده اند و همیشه حداقل یک یا چند کلاس رایگان برای دانشجویان ترتیب می دهیم. بخش آموزش مداوم این مرکز طیف گسترده ای از آموزش های نظری تا عملی را طراحی و اجرا کرده است. همچنین با عنایت به دوزبانه بودن تمام امکانات سایت و تالار گفتگو و بویژه در اختیار داشتن متخصصین داخلی و خارجی تمام دوره ها به زبان های فارسی و انگلیسی قابل اجرا می باشد. همچنین با توجه به علاقمندی بسیاری از دانشجویان روان شناسی به تسلط بر زبان انگلیسی دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت آموزش حرفه ای زبان انگلیسی جهت اخذ مدارج بین المللی EPT , IELTS , TOEFL  که توسط استادان دارای مدرک دکتری آموزش زبان انگلیسی هستند طراحی شده است.

در باره

بخش خدمات آموزشی

در مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا بعنوان نخستین مرکز خصوصی روانشناسی در ایران که در عرصه آموزش و پژوهش با شیوه های نوین الکترونیکی فعال است ،  مفتخریم که در بخش آموزش فرصت های یادگیری بسیاری برای افراد علاقمند به مباحث علمی و مهارت های حرفه ای فراهم آورده ایم. روان شناسانی که قصد دارند دانش و مهارت های خویش را روزآمد کنند و بطور مداوم در حرفه ی خویش کمالات بیشتری حاصل آرند می توانند از میان دوره ها و کارگاه های آموزشی متنوعی که در این مرکز تعبیه شده اند استفاده کنند. این دوره ها از کوتاه ترین مدت (نیمروزه) تا بلندترین مدت چندساله تنظیم  و برنامه ریزی شده اند.  همچنین امکان آموزش از راه دور و دوره های مجازی الکترونیکی غیرهمزمان (تبادل متنی و فایل) و دوره های برخط (آنلاین) به زبان های فارسی و انگلیسی و حضور مدرسین مختلف ایرانی و خارجی فراهم آمده است. همچنین برای عموم مردم علاقمند به دوره های آموزشی امکان ثبت نام در دوره ها و نشست های متنوع حضوری و غیرحضوری مجازی ایجاد شده است.

به عموم مردم ، دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکتری و روانشناسان شاغل پیشنهاد می کنیم در دوره های حضوری یا مجازی این مرکز شرکت کرده و صمیمانه مشارکت و همکاری همگان را ارج نهاده و آماده استقبال از پیشنهادها و مساعدت شما هستیم.

بخش همکاری های بین الملل

مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا بعنوان یک مرکز خصوصی و متعهد به کمک حرفه ای در آموزش و ارتقای سطح علمی روان شناسان و نیز اهمیتی که تعامل های بین المللی در رشد دانش روانشناسی ایران ایفا می کند. ارتباطات و قراردادهای مستمر و متعددی با مراکز علمی و شخصیت های مختلف در جهان برقرار نموده است. آقای دکتر سعید ملیحی الذاکرینی ، موسس و مدیر مرکز سیمیا ، که طراح و برگزار کننده ده ها همایش علمی بین المللی در ایران و خارج از ایران بوده است، علاوه بر همکار علمی و حرفه ای با دانشگاه های مختلف کشور در کرج ، تهران ، کیش ، گرگان و … همکار آموزشی – درمانی  دانشگاه هامبورگ در طراحی و گسترش روش رواندرمانی فراشناختی ویژه بیماران روان پریش بویژه اسکیزوفرنیا ، بیماران افسرده ، بیماران وسواسی ، شخصیت های مرزی ، ضایعات مغزی بوده و همچنین بعنوان عضو اصلی جامعه جهانی روان شناسی ویگوتسکی در مسکو ، عضو جامعه جهانی نوروسایکولوژی امریکا و استاد مدعو در همایش های بین المللی الزایمر در امریکا و فرانسه می باشد.

از اینرو مشتاقانه از بسیاری از استادان ، دانشمندان خارجی و بسیاری از روانشناسان ایرانی شاغل به خدمات روانشناسی برای ارتقای دانش و مهارت های روان شناسان ایرانی کمک گرفته است. امید است روانشناسانی که علاقمند به مشارکت در فعالیت های بین المللی روانشناسی هستند پیشنهادها و نظرات اصلاحی خویش را به  این مرکز ارسال کنند.

امور بین الملل

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشارکت در فعالیت ها و خدمات بین المللی  به وبسایت ما مراجعه کنید

نقش و وظایف ما در

عرصه خدمات بین المللی

مرکز جامع خدمات  روانشناسی و مشاوره سیمیا ، بعنوان نخستین مرکز خصوصی روانشناسی در ایران که در عرصه بین المللی فعال است ، خود را نسبت به تقویت توان علمی روانشناسان ایرانی و گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی در عرصه های بین الملل متعهد و مسوول می داند. از این رو این مرکز ارتباطات متعددی با شبکه های مختلف علمی و حرفه ای روان شناسی و شخصیت های علمی برجسته در سراسر جهان از ژاپن تا کانادا حاصل آورده و در اختیار روانشناسان عزیز ایران قرار داده است. راهبرد جهانشمول دانستن یکی از مهمترین علایق و شیوه ی عمل این مرکز به شمار می آید. می کوشیم تا همکاران روان شناس ایرانی ، دانشجویان گرامی دکتری و کارشناسی ارشد و کارشناسی روانشناسی با استعانت از امکانات ما ارتباطات مداوم و بلندمدتی در عرصه های پژوهشی و آموزشی ایجاد کنند و جایگاه واقعی روانشناسان ایرانی در جهان را به درخشش آورند. این مرکز در پنج حیطه ی عمده  : عرصه پژوهش ،  در عرصه آموزش الکترونیکی ، کارگاه های عملی ، همایش های برخط / وبینار ، و نوآوری های رواندرمانگری  خدمات بین المللی خویش را ارایه می کند.

مرکز جامع خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا جنبش خویش را در جهت گسترش فعالیت ها و ارتباطات استانی ، کشوری و بین المللی تداوم بخشیده و بر ارتقای توانمندی های روان شناسان همت می گمارد. همچنین پذیرای پیشنهادها و همکاری و مساعدت سایر عزیزان در توسعه ارتباطات بین المللی است.

اهداف

فعالیت های بین المللی

امروزه بسیاری از روانشناسان ایرانی ، بویژه دانشجویان این رشته دریافته اند که آینده توانمندی ایشان منوط به کسب مهارت ها و دانش عملی و کارآمد بوده و وجود یک نظام آموزشی و پژوهشی بین المللی الزامی است. مرکز سیمیا برای تأمین این مقصود امکاناتی برای تبادل دانش و مهارت در سطوح بین المللی فراهم آورده تا:

  • روان شناسان دانش و مهارت های تخصصی مورد نیاز خویش را از طریق ارتباط و تعامل با مراکز و شخصیت های برجسته علمی روانشناسی در جهان بهبود و ارتقا بخشند.
  • این مرکز بستری برای همگان فراهم آورده تا به اتفاق و در نتیجه تعامل و همکاری متقابل توانمندی ها و دانش خویش را بالا برند.
  • امکانات تعامل های همزمان و غیر همزمان آموزشی و پژوهشی این مرکز کمک می کند تا علاقمندان بتوانند با سراسر جهان بطور مستمر ارتباط و تعامل داشته باشند.
  • همچنین این مرکز خدمات خویش را از ایرانیان مقیم خارج دریغ نکرده و بسیاری از مردم عزیز از سراسر جهان می توانند از خدمات مشاوره ای ، درمانی و آموزش ما به زبان های فارسی و انگلیسی بهره مند شوند.

تالارهای گفتگو

انجمن تالار های گفتگوی تخصصی روان شناسی سیمیا ، بعنوان یک مجموعه غیر انتفاعی که بطور رایگان در اختیار همگان ، بویژه دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد و کارشناسی قرار دارد ، بستر مناسبی برای فراگیری اطلاعات جدید ، هم آموزی و تعامل با همتایان و روان شناسان متخصص فراهم آورده است.

این تالارها فضایی امن و ساده و غنی برای تمام اعضای خویش آماده کرده تا بتوانند نیازها و پرسش های حرفه ای خویش در حیطه های مختلف روان شناسی را تأمین کنند. بخاطر باید داشت که این تالارها محمل مناسبی برای تشخیص و درمان و مشاوره روان شناسی نیست. بنابراین اگر در جستجوی تشخیص مشکل یا درمان آن هستید به یک دکتر روان شناس زبده ، روان پزشک یا پزشک متخصص مراجعه فرمایید.

انجمن دوزبانه تالارهای تخصصی روانشناسی

اجتماع و تعامل جمع کثیری از متخصصین و علاقمندان به روان شناسی

فواید استفاده از

تالارهای گفتگوی تخصصی روانشناسی سیمیا

تالارهای تخصصی گفتگوی روان شناسی سیمیا   برنامه‌ای مبتنی بر وب است که برای نگهداری بحث‌ها و نوشته‌های کاربرهای عضو این انجمن به کار می‌روند. در این تالارها معمولاً افراد سؤالات خود را مطرح می‌کنند و سایر کاربران ، بویژه مدیر سایت به این سؤالات پاسخ می‌دهند.علاوه بر این تالارهای گفتگو به جز پاسخدهی به سؤال ها ، واسطهٔ مدیریت مباحث مختلف  هستند  و اعضا می‌توانند نظریات و عقیده‌های خود را برای دیگران بیان کنند. امروزه بر تعداد اشخاصی که به تالارهای گفتگو مراجعه می کنند رو به افزایش است. مرکز جامع خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا بعنوان نخستین مرکز خصوص پیشگام در ارایه خدمات روانشناسی بصورت اینترنتی در ایران و متخصص در آموزش های تخصصی به شیوه های برخط آنلاین و غیرهمزمان الکترونیکی فرصت های متنوعی برای آموزش و تعامل حرفه ای در فضای مجازی فراهم آورده و از برنامه تالارهای گفتگو در پیشبرد کیفیت آموزش و تعامل به ساده ترین شیوه استفاده می کند.

در تالار های این انجمن گفتگو و مباحثه های بین اعضا با سهولت  و امنیت کامل صورت گرفته و هر کاربر در هر سطح ( کاربران عادی تا دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی و حتی روان شناسان شاغل ) می تواند نیازهای علمی و اطلاعاتی خویش را بصورت قابل اطلاعات قابل اعتماد تأمین کند. همچنین امکانات آموزش الکترونیکی این تالارها بسیاری از فعالیت ها و آموزش های ارایه شده را بین اعضا ، دانشجویان و استادان به سادگی امکانپذیر می کند.

با توجه به دوزبانه بودن این تالارها ،  و مشارکت روانشناسان انگلیسی زبان در این انجمن امکان تبادل دانش به زبان انگلیسی هم در این تالارها تعبیه شده است.

صمیمانه نظرات ، پیشنهادها و مساعدت شما را خواستاریم.

در باره

تالارهای گفتگوی تخصصی روان شناسی

تالارهای  گفتگوی دوزبانه مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا یک انجمن علمی- تخصصی در مورد موضوعات متنوع روانشناسی و پزشکی {غیر تبلیغاتی و غیر تجاری} است و سعی دارد علاوه بر تسهیل فعالیت های علمی ، آموزشی و پژوهشی ، فضای مناسبی را برای فرهنگ سازی ، بحث و گفتگو در مورد مسائل روانشناسی برای دانشجویان دوره دکتری ، کارشناسی ارشد و کارشناسی به طور خاص و مباحث عمومی روانشناسی برای مردم به طور عام فراهم نماید.
لذا ساختار تالار گفتگوی این مرکز به نحوی تنظیم شده است که برنامهَ کلاسی و امور آموزشی و پژوهشی مختص دانشجویان در فضای مجازی قابل اجرا بوده و دانشجویان بتوانند کلیه فعالیت های خود را در این فضا ساماندهی کرده ، با استاد و دانشجویان دیگر هماهنگ کنند. لازم به ذکر است که در این تالار گفتگو امکان ارسال پیام خصوصی یا ایجاد موضوع جدید (پست) به استثنای مدیر سایت و دانشجویان دکتری برای همه مسدود می باشد. ولی کاربران می توانند بطور آزاد گفتگو و پرسش و پاسخ داشته باشند.

برخی تالارهای این انجمن  برای آموزش الکترونیکی به شیوه غیرهمزمان (تبادل متنی و بارگیری و بارگذاری فایل و چت آنلاین و ارسال پیام و نامه الکترونیکی) و نیز ساختاری مکمل آموزش های حضوری و برخط ( آنلاین ) می باشد. بعلاوه تالارها به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شده اند و کاربران می توانند به هریک از زبان های دلخواه در انجمن فعالیت داشته باشند.

بخش روانپزشکی

بخش روانپزشکی مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا  از ابتدای تیر ماه سال 1397  شروع به کار کرده  است.
فعالیتهای بخش فوق تخصصی روانپزشکی (سالمندان ، بزرگسال ، کودک و نوجوان) ، در سه حوزه درمانی، آموزشی و پژوهشی در راستای پروتوکل های تعیین شده مرکز جامع سیمیا می باشد.

این بخش همکاری بین بخشی با سایر گرایش های تخصصی و  فوق تخصصی مرکز جامع سیمیا بصورت Interdisciplinary Team Work در قالب درمانگاههای فوق تخصصی Multidisciplinary دارد.

بخش روانپزشکی

جهت تعیین نوبت و دریافت خدمات تشخیصی و دارو درمانی ویژه مشکلات و اختلالات روانی تماس بگیرید

ضرورت و فواید استفاده از

خدمات روانپزشکی

تشخیص و درمان اختلالات روانی بسیار پیچیده تر از  مشکلات جسمی است و  به سرعت و سهولت انجام نمی‌گیرد . نمی‌توان انتظار داشت درمان فردی که طی سالیان متمادی دچار مشکلات روانی شده است  یا افرادی که مبتلا به افسردگی حاد یا حالات نزدیک به جنون هستند بدون کمک دارو و به‌طور کامل و محسوس صورت پذیرد.

همان‌طور كه از عنوان روانپزشک پیداست، او یک پزشك متخصص است که که براساس دیدگاه‌های پزشکی و فیزیولوژیکی و با تاکید بر مبانی زیست‌شناسی روی اختلال‌های رفتاری به مطالعه افراد می‌پردازد و می‌توانند با تجویز دارو فرآیندهای زیست شیمیایی اختلال‌ها و رفتارهای نابهنجار را کنترل کنند و از تجویز دارو کمک می‌گیرند. درمان دارویی اختلالات روانی بدلیل تداخل های دارویی ، عوارض پیچیده متعدد بسیار پیچده و حساس بوده و تجویز  داروهای روانگردان توسط افراد غیر متخصص و حتی پزشکانی که تخصص روانپزشکی ندارند  بسیار خطرناک می باشد.

در باره

بخش روانپزشکی

بخش روانپزشکی مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا  از ابتدای تیر ماه سال 1397  شروع به کار کرده  است.
خلاصه فعالیتها و ارایه خدمات در این مرکز عبارتند از:
ویزیت روانپزشکی سالمندان ، بزرگسالان ، کودک و نوجوان
برگزاری جلسات گروهی آموزش تشخیص و درمان های روانپزشکی برای روانشناسان و متخصصین حیطه های تشخیص و درمان روانی

ارزیابی تاریخچه و سوابق پزشکی و روانپزشکی بیماران به منظور تشخیص بهتر بیماری و امکان تجویز بهترین درمان

تجویز دارو و برگزاری جلسات درمانی لازم تا بهبودی بیمار

ارایه خدمات روانپزشکی کودک و نوجوان

برپایی جلسات نوروسایکیاتری

انستیتو فراشناخت

در نیمه دوم قرن بیستم ، روانشناسی حوزه عمل خود را گسترش داد و موضوعاتی نظیر تفکر ، شناخت و فرایندهای شناختی را با دیدی وسیع تر مورد مطالعه قرار داد . این موضوعات به علت اینکه رابطه نزدیکی که با درون نگری دارند، در ضمن تسلط رفتارگرایی در نیمه اول قرن بیستم عمدتا نادیده گرفته شده بودند . در زمان حال این زمینه ها مورد علاقه شدید روانشناسان قرار دارند و به طور علمی مورد بررسی قرار می گیرند. فراشناخت یک مفهوم وسیعی است که شامل دانش افراد درباره ماهیت افراد بعنوان شناسائی کنندگان  ماهیت تکالیف شناختی مختلف و نیز استفاده از راهبردهایی شامل مهارت های اجرائی برای نظارت کردن و نظم بخشیدن به فعالیت های شناختی خود شخص برای کنارآمدن با تکالیف مختلف می باشد .مرکز جامع خدمات روانشناسی ومشاوره سیمیا با استعانت از استادان و پژوهشگران علوم مختلف زبان شناسی ، علوم شناختی ، علوم اعصاب و روانشناسی و با هدف توسعه این شیوه نگرش به انسان ، با مشارکت دانشگاه هامبورگ اقدام به  تشکیل مؤسسه فراشناخت نموده است. یکی از مهمترین اهداف این موسسه کاربرد دانش و راهبردهای فراشناختی در عرصه تشخیص و درمان اختلالات روانی است. این انستیتو عموم افراد علاقمند به این حیطه را به مشارکت و همکاری دعوت می کند.

انستیتو فراشناخت

هدف ما به کارگیری دانش علوم مختلف شناخت و فراشناخت در عرصه عمل است.

ضرورت و فواید استفاده از

خدمات و فعالیت های انستیتو فراشناخت

انستیتو فراشناخت ضمن همکاری با استادان و پژوهشگران برجسته در حیطه های علمی مختلف ، رویکرد ساخت و گسترش شیوه های بالینی درمانگری با رویکرد فراشناختی را اتخاذ کرده و در این راستا همایش ، کارگاه و آموزش های تخصصی برگزار خواهد کرد.

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی مدیر مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا نخستین ، تنها نماینده و همکار درمان فراشناختی و نگارنده نسخه فارسی برنامه رواندرمانی فراشناختی (برف)  از سال ۱۳۸۷ در ایران است و اقدام به تنظیم و تطبیق این روش درمانی در ایران نموده و مقاله ها و رساله های متعدد دکتری در این حیطه راهنمایی و منتشر کرده است.

بر اساس میثاق بین المللی پدیدآورندگان ، بارگیری (دریافت بسته های درمانی از وبسایت دانشگاه هامبورگ) و استفاده پژوهشی و بالینی از برنامه رواندرمانی فراشناختی کاملا رایگان بوده ولی هرگونه انتشار ، استفاده تجاری و مادی از این روش  ممنوع است.

در باره

انستیتو فراشناخت

مرکز جامع خدمات روانشناسی ومشاوره سیمیا با استعانت از استادان و پژوهشگران علوم مختلف زبان شناسی ، علوم شناختی ، علوم اعصاب و روانشناسی و با هدف توسعه این شیوه نگرش به انسان ، با مشارکت دانشگاه هامبورگ اقدام به  تشکیل مؤسسه فراشناخت نموده است. یکی از مهمترین اهداف این موسسه کاربرد دانش و راهبردهای فراشناختی در عرصه تشخیص و درمان اختلالات روانی است. این انستیتو عموم افراد علاقمند به این حیطه را به مشارکت و همکاری دعوت می کند.

مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا اقدام به تأسیس انستیتو فراشناخت بعنوان زیرمجموعه مرکز سیمیا نموده و مرکز نوروسایکولوژی بالینی دانشگاه هامبورگ نیز در این بخش با مرکز سیمیا همکاری و مشارکت دارد. یکی از  محورهای مشترک علمی و بالینی این مؤسسه طراحی شیوه ها و روندها و بسته ها رواندرمانگری با رویکرد فراشناختی است.

© Copyright 2023 Dr.Saied Malihialzackerini / Symia Psychology & Counseling Center