برنامه هفتگی دکتر سعید ملیحی الذاکرینی نیمسال دوم ۹۶-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مشخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی ظرفیت کلاس جنسیت ساعت امتحان تاریخ امتحان روز ، ساعت و محل تشکیل کلاس
۲۷۰۰۱ سایکونوروایمونولوژی ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۵ مختلط ۱۴:۰۰ ۹۷/۰۳/۳۰ چهار شنبه۱۱:۱۵ ۰۹:۴۵ کلاس /۳۰۴
۲۷۴۱۴ پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۲۳ مختلط ۱۶:۳۰ ۹۷/۰۳/۲۹ پنج شنـبه۱۳:۰۰ ۱۱:۳۰ کلاس /۳۰۴
۲۷۴۱۵ پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۹ مختلط ۱۶:۳۰ ۹۷/۰۳/۲۹ پنج شنـبه۱۵:۳۰ ۱۴:۰۰ کلاس /۳۰۲
۲۷۸۸۱ متون روانشناسی به انگلیسی(۲) ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۴۸ مختلط ۱۴:۰۰ ۹۷/۰۳/۲۳ دوشـــنبه۰۹:۳۰ ۰۸:۰۰ کلاس /۴۰۵
۲۷۸۸۴ متون روانشناسی به انگلیسی(۲) ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۵۰ مختلط ۱۴:۰۰ ۹۷/۰۳/۲۳ دوشـــنبه۱۱:۱۵ ۰۹:۴۵ کلاس /۴۰۵
۲۷۸۸۶ متون روانشناسی به انگلیسی(۲) ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۵۵ مختلط ۱۴:۰۰ ۹۷/۰۳/۲۳ دوشـــنبه۱۳:۰۰ ۱۱:۳۰ کلاس /۴۰۵
۲۸۰۳۴ متون روانشناسی به انگلیسی(۲) ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۵۴ مختلط ۱۴:۰۰ ۹۷/۰۳/۲۳ دوشـــنبه۱۵:۳۰ ۱۴:۰۰ کلاس /۴۰۵
۲۸۰۳۵ متون روانشناسی به انگلیسی(۲) ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۵۲ مختلط ۱۴:۰۰ ۹۷/۰۳/۲۳ دوشـــنبه۱۷:۱۵ ۱۵:۴۵ کلاس /۴۰۵

برنامه هفتگی دکتر سعید ملیحی الذاکرینی نیمسال دوم ۹۶-۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

مشخصه درس نام درس واحد نظری واحد عملی ظرفیت کلاس جنسیت ساعت امتحان تاریخ امتحان روز ، ساعت و محل تشکیل کلاس
۶۶ روان شناسی اجتماعی پزشکی ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰ مختلط ۱۴:۰۰ ۹۷/۰۳/۳۱ جمعه ساعت ۸ الی ۱۱ کلاس /۲۰۲
۶۷ روان شناسی اجتماعی پزشکی ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰ مختلط ۱۶:۳۰ ۹۷/۰۳/۳۱ جمعه ساعت ۱۱ الی ۱۵ کلاس /۲۰۲
۶۸ روان شناسی اجتماعی پزشکی ۲.۰۰ ۰.۰۰ ۹ مختلط ۱۶:۳۰ ۹۷/۰۳/۳۱ جمعه ساعت ۱۵ الی ۱۸ کلاس /۲۰۲
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا می باشد.