کارگاه مبانی نظری و راهنمای عملی آزمون هوش وکسلر کودکان

320,000 تومان

عنوان کارگاه

مبانی نظری و راهنمای عملی آزمون وکسلر کودکان

با صدور گواهینامه تخصصی از سوی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

زمان برگزاری دو روز : با هماهنگی شرکت کنندگان

تعداد شرکت کنندگان: حداکثر 10 نفر

ارزیابی توانایی های شناختی کودکان امری است که به وفور به آن پرداخته می شود. آزمون وکسلر نیز از جمله آزمون های شناختی می باشدکه دارای آزمون های فرعی می باشد که ماده های هر آزمون به ترتیب دشواری مرتب شده اند. این دوره باعنوان مبانی نظری و راهنمای عملی آزمون وکسلر کودکان برگزار می گردد که در آن به معرفی آزمون، نحوه اجرا و شیوه های تفسیر آزمون وکسلر کودکان پرداخته می شود.

ســــــــــــر فصــل مطـــــــالب دوره
مقدمه و تعریف آزمون وکسلر
آموزش شرایط اجرای آزمون وکسلر
آموزش نحوه اجرای آزمون وکسلر
آموزش خرده مقیاس های آزمون وکسلر به تفکیک
آموزش نحوه تفسیر آزمون وکسلر
آموزش موارد کاربرد آزمون وکسلر
مقدمه و تعریف آزمون وکسلر
آموزش شرایط اجرای آزمون وکسلر

موجود (فعال برای پیش سفارش)

شناسه محصول: 005

توضیحات

عنوان کارگاه

مبانی نظری و راهنمای عملی آزمون وکسلر کودکان

با صدور گواهینامه تخصصی از سوی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

زمان برگزاری دو روز : با هماهنگی شرکت کنندگان

تعداد شرکت کنندگان: حداکثر ۱۰ نفر

ارزیابی توانایی های شناختی کودکان امری است که به وفور به آن پرداخته می شود. آزمون وکسلر نیز از جمله آزمون های شناختی می باشدکه دارای آزمون های فرعی می باشد که ماده های هر آزمون به ترتیب دشواری مرتب شده اند. این دوره باعنوان مبانی نظری و راهنمای عملی آزمون وکسلر کودکان برگزار می گردد که در آن به معرفی آزمون، نحوه اجرا و شیوه های تفسیر آزمون وکسلر کودکان پرداخته می شود.

ســــــــــــر فصــل مطـــــــالب دوره
مقدمه و تعریف آزمون وکسلر
آموزش شرایط اجرای آزمون وکسلر
آموزش نحوه اجرای آزمون وکسلر
آموزش خرده مقیاس های آزمون وکسلر به تفکیک
آموزش نحوه تفسیر آزمون وکسلر
آموزش موارد کاربرد آزمون وکسلر
مقدمه و تعریف آزمون وکسلر
آموزش شرایط اجرای آزمون وکسلر

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “کارگاه مبانی نظری و راهنمای عملی آزمون هوش وکسلر کودکان”

دو − یک =