دوره جامع کارگاه های تخصصی حضوری / الکترونیکی روان شناسی بیماری های پزشکی مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا

320,000 تومان

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا اقدام به برگزاری دوره جامع کارگاه های  تخصصی روان شناسی بیماری های پزشکی ( 13 ماه) نموده است .داوطلبان می توانند بصورت ماهیانه یا بصورت کامل در این دوره شرکت کنند.

این دوره ی آموزشی بصورت ماهیانه ، هر ماه 16ساعت (هر جلسه چهار ساعت) بصورت مجازی / حضوری یا ترکیبی (3جلسه مجازی و 1 جلسه حضوری) برگزار می شود.

داوطلبان پس از پرداخت شهریه و سفارش کارگاه در تالار گفتگوی سیمیا وارد شده و از امکانات آموزش مجازی این تالار بهره مند خواهند شد.

نحوه برگزاری و زمانبندی دقیق کلاس ها با هماهنگی مدیر داخلی مرکز و دانشجویان تنظیم خواهد شد.

شهریه دوره بصورت ماهیانه (320هزارتومان) دریافت می شود.

جزئیات محتوایی کارگاه ها در بخش جزئیات کارگاه ها آورده شده است. همچنین برای هریک از مباحث گواهی کارگاهی جداگانه صادر می شود.

فهرست محتوایی و موضوعات دوره

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های مغز  (پروتوکل تشخیص و درمان  –  16 ساعت  )

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های اعصاب محیطی و نخاع (پروتوکل تشخیص و درمان  –  16 ساعت )

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های قلبی و عروقی (پروتوکل تشخیص و درمان –  16 ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های تنفسی (پروتوکل تشخیص و درمان –  16 ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های غدد (پروتوکل تشخیص و درمان –  16 ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های معدی – روده ای (پروتوکل تشخیص و درمان –  16 ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های روماتوئیدی (پروتوکل تشخیص و درمان –  16 ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های کلیه و  مجاری ادرار (پروتوکل تشخیص و درمان –  16 ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های سرطانی (پروتوکل تشخیص و درمان –  16 ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های عضلات اسکلتی (پروتوکل تشخیص و درمان –  16 ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های پوست (پروتوکل تشخیص و درمان –  16 ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های دستگاه بینایی (پروتوکل تشخیص و درمان –  16 ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های دستگاه شنوایی (پروتوکل تشخیص و درمان –  16 ساعت)

موجود

توضیحات

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا اقدام به برگزاری دوره جامع کارگاه های  تخصصی روان شناسی بیماری های پزشکی ( ۱۳ ماه) نموده است .داوطلبان می توانند بصورت ماهیانه یا بصورت کامل در این دوره شرکت کنند.

این دوره ی آموزشی بصورت ماهیانه ، هر ماه ۱۶ساعت (هر جلسه چهار ساعت) بصورت مجازی / حضوری یا ترکیبی (۳جلسه مجازی و ۱ جلسه حضوری) برگزار می شود.

داوطلبان پس از پرداخت شهریه و سفارش کارگاه در تالار گفتگوی سیمیا وارد شده و از امکانات آموزش مجازی این تالار بهره مند خواهند شد.

نحوه برگزاری و زمانبندی دقیق کلاس ها با هماهنگی مدیر داخلی مرکز و دانشجویان تنظیم خواهد شد.

شهریه دوره بصورت ماهیانه (۳۲۰هزارتومان) دریافت می شود.

جزئیات محتوایی کارگاه ها در بخش جزئیات کارگاه ها آورده شده است. همچنین برای هریک از مباحث گواهی کارگاهی جداگانه صادر می شود.

فهرست محتوایی و موضوعات دوره

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های مغز  (پروتوکل تشخیص و درمان  –  ۱۶ ساعت  )

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های اعصاب محیطی و نخاع (پروتوکل تشخیص و درمان  –  ۱۶ ساعت )

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های قلبی و عروقی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های تنفسی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های غدد (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های معدی – روده ای (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های روماتوئیدی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های کلیه و  مجاری ادرار (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های سرطانی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های عضلات اسکلتی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های پوست (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های دستگاه بینایی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

جنبه های روان شناختی – پزشکی بیماری های دستگاه شنوایی (پروتوکل تشخیص و درمان –  ۱۶ ساعت)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دوره جامع کارگاه های تخصصی حضوری / الکترونیکی روان شناسی بیماری های پزشکی مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا”

15 − 7 =