دانلود رایگان مقاله – ساختارهای مغز و یادگیری توالی حرکتی – روانشناس خانواده خوب- کرج

یادگیری توالی حرکتی می تواند بعنوان نماینده سایر یادگیری های حرکتی مورد بررسی قرار گیرد. رعایت حرکت در یادگیری می تواند صریح، یا ضمنی باشد… در این مقاله نقش ساختارهای مغزی قشر پیش پیشانی، قشر پیش حرکتی و قشر حرکتی اولیه در یادگیری توالی حرکتی صریح و ضمنی مرور شده است.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

دانلود رایگان مقاله- رابطه توکسوپلاسما و اسکیزوفرنی- روان شناس خوب- کرج

هدف از مقاله حاضر مقایسه شیوع عفونت توکسوپلاسما بین افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و افراد غیر مبتلا به اسکیزوفرنی و همچنین بررسی تیتر آنتی بادی توکسوپلاسما در افراد اسکیزوفرنیک می باشد. طبق پژوهش حاضر این دو بی ارتباط با هم نیستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، مقاله ای که در پیوست آمده را دانلود و مطالعه بفرمایید.

برای دانلود رایگان مقاله کلیک کنید.

ارایه خدمات روانپزشکی و دارو درمانی توسط آقای دکتر افشین طیبی متخصص روانپزشکی و دکترای تخصصی روانشناسی سلامت

به اطلاع می رساندمرکز جامع خدمات روانشناسی و مشاوره  سیمیا علاوه بر خدمات وسیع روانشناسی ، مشاوره ، تشخیص و درمان اختلالات کودک و نوجوان ، درمان اختلالات گفتار ، اختلالات یادگیری ، موسیقی درمانی ، بازی درمانی ، تست هوش و کارکردهای ذهنی ، جهت ارایه خدمات روانپزشکی و دارو درمانی اقدام به دعوت از آقای دکتر افشین طیبی متخصص روانپزشکی و دکترای تخصصی روانشناسی سلامت نموده است.

مراجعین می توانند از طریق تماس تلفنی با مرکز (۰۲۶۳۴۴۸۰۲۸۵) یا بصورت آنلاین (برخط) اقدام به تعیین وقت مشاوره روانپزشکی از آقای دکتر افشین طیبی نمایند.

آقای دکتر طیبی علاوه بر ۲۰ سال تجربه روانپزشکی و تدریس و پژوهش در دانشگاه  های دولتی و آزاد ، دارای مدرک دکتری تخصصی روانشناسی سلامت نیز می باشد.

وبینار سخنرانی های علمی روانشناسی اجتماعی پزشکی در مرکز روانشناسی سیمیا کرج

همایش روانشناسی اجتماعی پزشکی

 

دکتر امیری مقدم شیروان ازاده دکتر بنی اسدی فاطمه دکتر اسانی لیلا
دکتر خلیفه سلطانی فخری السادات دکتر جهانگیر راد میترا دکتر امیری مهری
دکتر دیباییان شهرزاد دکتر شهنوازی عبدالواحد دکتر بهروان سکینه
دکتر سلیمانی کوروش دکتر عباس ابادی سمیه سادات دکتر پاکدل هادی
دکتر عبداللهی اصغر دکتر فتحعلی خانی مونا دکتر حاجات نیا بهمن
دکتر عبدلی فرانک دکتر کمالی نژاد فرشید دکتر حسین پورکوهشاهی محمود
دکتر فرهادی ناورود سعید دکتر کوهی کمالی شیوا دکتر صادق زاده مفرد زهرا
دکتر قربانی مریم دکتر مظفری پور علی دکتر فاریابی منوچهر
دکتر منشی ازغندی علیرضا دکتر مولوی عباس دکتر موسوی تیله بنی میرعون
دکتر نجاتی مصطفی دکتر مومن پور سمانه  
دکتر هدایتی معصومه دکتر هاشم زاده سعید  

سخنرانان (دکتری روان شناسی سلامت)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلسله سخنرانی های روانشناسی اجتماعی پزشکی

 

نام  و نام خانوادگی عنوان مقاله تاریخ ارایه ساعت ارایه
دکتر امیری مقدم شیروان ازاده ۱۰  –  نهادهای دراماتورژی متمدن، جایگا ه اجتماعی و نابرابری های سلامت

Norbert Elias and Erving Goffman: Civilised-Dramaturgical

Bodies, Social Status and Health Inequalities

   
دکتر خلیفه سلطانی فخری السادات – ۲- هریت مارتینو و شارلت پرکینزگیلمن: زنان فراموش شده در مطالعۀ جنسیت و سلامتی

Harriet Martineau and Charlotte Perkins Gilman: Forgotten

Women in the Study of Gender and Health

   
دکتر دیباییان شهرزاد ۲۵-  سیاست های تجارتی و سیاست زدایی از حوزه مراقبت سلامت

Colin Leys and Colin Hay: Market-Driven Politics and the

Depoliticisation of Healthcare

   
دکتر سلیمانی کوروش ۳۰ –  ویلیام سی.کوکرهام: جامعه شناسی معاصر سبک زندگی سالم

William C. Cockerham: The Contemporary Sociology

of Health Lifestyles

   
دکتر عبداللهی اصغر ۲۴ – سبک های زندگی سالم ، خانواده و طبقه اجتماعی

Pierre Bourdieu: Health Lifestyles, the Family and Social Class

   
دکتر عبدلی فرانک ۳- سرمایه داری، صنعت سلامتی و بهداشت

Karl Marx and Frederich Engels: Capitalism, Health and the

Healthcare Industry

   
دکتر فرهادی ناورود سعید ۲۸ – آنتونی گیدنز: خود بازتابی و مصرف جایگزین دارو

Anthony Giddens: The Reflexive Self and the Consumption of

Alternative Medicine

   
دکتر قربانی مریم ۲۷ –  سازماندهی ، مصرف دارو ، انتخاب غذا  و بیماری های طویل المدت

Anthony Giddens: Structuration, Drug Use, Food Choice and

Long-Term Illness

   
دکتر منشی ازغندی علیرضا ۱۳-  تالکوت پارسونز :  میراث او و جامعه شناسی سلامت و بیماری

Talcott Parsons: His Legacy and the Sociology of Health and

Illness

   
دکتر نجاتی مصطفی ۱۷ – جامعه شناسی سلامت و شفابخشی

Margaret Stacey: The Sociology of Health and Healing

   
دکتر هدایتی معصومه ۱۶-  هرولد گارفینگل: درس هایی در باب رفتارهای برآیند (نوظهور) در سازمان های پیچیده

Harold Garfinkel: Lessons on Emergent Behaviours in Complex

Organisations

   
       
دکتر بنی اسدی فاطمه ۵- نظم اجتماعی و سلامت عمومی

Emile Durkheim: Social Order and Public Health

   
دکتر جهانگیر راد میترا ۸ –  مکس وبر : سازمان های بزرگ در جامعه امروزی ، عقلانیت قراردادی و بیمارستان مدرن

Max Weber: Bureaucracy, Formal Rationality and the

Modern Hospital

   
دکتر شهنوازی عبدالواحد ۱۹- الیوت فریدسون: بیانات جامعه شناسی در مورد پزشکی مدرن و حرفه‌ای

 

Eliot Freidson: Sociological Narratives of Professionalism and

Modern Medicine

   
دکتر عباس ابادی سمیه سادات ۱۴ – رابرت مرتن:نقش های شغلی، وضعیت اجتماعی و نا برابری های بهداشتی

 

Robert Merton: Occupational Roles, Social Status and Health

Inequalities

   
دکتر فتحعلی خانی مونا ۹  – دانش پزشکی جامعه و تفکر جمعی

Ludwik Fleck: Thought Collectives and the Sociology of Medical

Knowledge

   
دکتر کمالی نژاد فرشید ۴- فلورنس نایتینگل: رویکرد مبتنی بر تحقیق به بهداشت، مراقبت از سلامت و ایمنی بیمارستان

A Research-Based Approach to Health,Healthcare and Hospital Safety

   
دکتر کوهی کمالی شیوا ۱۸-  اثرات اخلاقی برچسب زدن و بیماری روانی

Erving Goffman: The Moral Career of Stigma and Mental Illness

   
دکتر مظفری پور علی ۲۳ – سلامت و شفا بخشی

Jurgen Habermas: Health and Healing Across the

Lifeworld–System Divide

   
دکتر مولوی عباس ۲۹ – آنتونی گایدنس:خطرهای احتمالی، جهانی شدن و بهداشت عمومی مردم بومی

Anthony Giddens: Risk, Globalisation and Indigenous Public

Health

   
دکتر مومن پور سمانه ۷- معانی  و خویشتن در بیماری

George Herbert Mead: Meanings and Selves in Illness

   
دکتر هاشم زاده سعید ۱۵-  الگوی زیستی روانی اجتماعی در خدمات بالینی پزشکی

George Libman Engel: The Biopsychosocial Model and the

Construction of Medical Practice

   
       
دکتر اسانی لیلا ۶- امیل دورکهیم و توماس لاکمن : مذهب ،سلامت روانی و معنویت بعد از مسیحیت

Emile Durkheim and Thomas Luckmann: Religion, Post-Christian

Spirituality and Mental Health

   
دکتر امیری مهری ۱-  جامعه شناسی بهداشت، بیماری و پزشکی: پیشرفت نهادی و چارچوب نظری

The Sociology of Health, Illness and
Medicine: Institutional Progress and
Theoretical Frameworks
Fran Collyer and Graham Scambler

   
دکتر بهروان سکینه ۱۱- نقش مشارکتی تعامل بین بیمار و کارشناس درمانی در ایجاد معنا

Alfred Schutz: The Co-construction of Meaning within

Professional–Patient Interaction

   
دکتر پاکدل هادی ۱۲ – سفید پوست بودن و مراقبت بهداشتی بومی

Antonio Gramsci and Pierre Bourdieu: ‘Whiteness’ and

Indigenous Healthcare

   
دکتر حاجات نیا بهمن ۲۲- نظریه نظام های اجتماعی  و ترجمان پژوهش های  سلامت عمومی

Niklas Luhmann: Social Systems Theory and the Translation of

Public Health Research

   
دکتر حسین پورکوهشاهی محمود ۲۱-  حکومت ، سیاست سلامت و مدیریت چاقی در کودکان

Michel Foucault: Governmentality, Health Policy and the

Governance of Childhood Obesity

   
دکتر صادق زاده مفرد زهرا ۳۹- پزشک زدگی جامعه

Peter Conrad: The Medicalisation of Society

   
دکتر فاریابی منوچهر ۲۰ –  پزشکی زدایی

Ivan Illich and Irving Kenneth Zola: Disabling Medicalisation

   
دکتر موسوی تیله بنی میرعون ۲۶- ویسنتو ناوارو: مارکسیسم، تسلط پزشکی، سلامت و مراقبت

Vicente Navarro: Marxism, Medical Dominance, Healthcare and

Health

   

 

 

دانلود رایگان مقاله- نوروبیولوژی اعتیاد- متخصص روان شناسی روانشناس خوب- کرج

اعتیاد یک بیماری پیچیده پردازش مغز است که از مصرف مکرر دارو ایجاد می شود. مکانیسم نوروبیولوژیک پس زمینه ای این اختلال به طور کامل مشخص نشده است. تحقیقات اخیر نشان داده که علاوه بر قشرلمیبیک ساختمان های دیگری مانند کورتکس فرونتال، اینسولا، پره فرونتال، اوربیتوفرونتال وشکنج سینگولا در این روند دخالت دارند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه متن کامل مقاله را دانلود کنید.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

دانلود رایگان مقاله- نیتریک اکساید و بیماری های نورودژنراتیو- روانشناس متخصص خوب-کرج

نیتریک اکساید در پاتوژنز بیماری های نورودژنراتیو نقش بسزایی دارند. در مقاله تخصصی حاضر در زمینه تأثیر نیتریک اکساید بر بیماری های نورو دژنراتیو مانند آلزایمر، تروماتیک مغزی، بیماری پارکینسون و… بحث شده است.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

دانلود رایگان مقاله- مونوگراف داروی الانزاپین- روانشناس بزرگسال خانواده، ازدواج، اضطراب- کرج

داروی الانزاپین از طریق مهار گیرنده های سروتونینی و دوپامینی عمل می کند.بیشترین مصرف آن برای اسکیزوفرنیا می باشد اما ممکن است به همراه داروهایی دیگر برای درمان اختلالات دیگری مانند اختلال دوقطبی هم بکار رود. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید مقاله حاضر را مطالعه بفرمایید.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

دانلود رایگان مقاله- نقش قطعه پیشانی مغز در روانپزشکی کودک- روانشناس خانواده زوج درمانی مشاوره ازدواج خوب- کرج

رشد قطعه پیشانی از اوان کودکی آغاز شده و رسش آن تا نوجوانی و حتی تا جوانی ادامه می یابد.در خلال رشد و سالیان کودکی این بخش از مغز به هر گونه عارضه یا ضایعه آسیب پذیر می باشد.از این رو می توان فرض کرد که بسیاری از ناهنجاری ها و اختلالات مغزی ازدوران کودکی و قطعه پیشانی منشاء می گیرد. مقاله حاضر اطلاعات بیشتری در این زمینه در اختیار خواننده قرار می دهد.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.

خدمات مشاوره آنلاین و تلفنی در مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا

جهت رفاه حال مراجعین، مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا اقدام به ارائه خدمات مشاوره بصورت آنلاین و تلفنی در بخش بزرگسال، با تعیین وقت قبلی نموده است.

جهت دریافت وقت مشاوره می توانید از طریق سایت symia.ir و یا تماس به شماره های مرکز (۰۲۶۳۴۴۸۰۶۰۲-۰۲۶۳۴۴۸۰۴۳۸-۰۹۳۸۳۴۴۸۰۹۹) اقدام کنید.

مشاوره روانشناسی رایگان توسط دکتر سعید ملیحی الذاکرینی

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره سیمیا ، به منظور ارایه خدمات مشاوره روانشناسی به افرادی که شرایط مراجعه حضوری و پرداخت وجه را ندارند اقدام به ارایه خدمات مشاوره ای رایگان نموده است.

مشاوره های آنلاین رایگان فقط با برنامه اسکایپ انجام می شود (اسکایپ ما Moshavereh Symia میباشد).

متقاضیان مشاوره رایگان:

ابتدا فقط از طریق قسمت تعیین وقت اینترنتی در وبسایت مرکز روانشناسی سیمیا گزینه مشاوره رایگان آنلاین دکتر ملیحی را انتخاب کنند.

در مرحله بعد بازه زمانی مورد نظر را تعیین فرمایند.

سپس در مرحله بعد  مشخصات نام و نام خانوادگی و شماره تلفن تماس و ایمیل / پست الکترونیکی را ثبت کرده و به مرحله بعد بروند

در آخرین مرحله نامه ای به پست الکترونیک / ایمیل متقاضی ارسال می شود که جزییات زمان مشاوره در آن نامه نوشته شده است. لذا دقت فرمایید در صورت عدم دریافت نامه  در ایمیل شما وقتی برای شما ثبت نشده است(احتمالا به دلیل اشتباه متقاضی در نوشتن ادرس ایمیل در فرم رزرو وقت).

پس از دریافت نامه منتظر باشید تا منشی مرکز با شما تماس بگیرد و قرار مشاوره آنلاین رایگان را نهایی کند.

در آخر  نشانی نام کاربری اسکایپ ما (Moshavereh Symia) را در اسکایپ خود جستجو کنید و یک پیام درخواست مشاوره آنلاین در اسکایپ برای ما بنویسید.

دانلود رایگان مقاله-مغز و دستگاه ایمنی- روانشناس ازدواج خانواده زوج خوب- کرج

شواهد نشان دهنده آن است که بین نظام های روانشناختی، عصبی، غدد درون ریز و ایمنی روابط به هم پیوسته و منسجم وجود دارد. و نوع این ارتباطات می تواند تعیین کننده ابتلای به بیماری باشد. در گذشته به این روابط توجهی نمی شد و هر بیماری را فقط به یک نظام یا دستگاه جداگانه نسبت می دادند. مقاله حاضر اطلاعات ارزشمندی در این حوزه در اختیار خواننده قرار می دهد.

برای دانلود اصل مقاله کلیک کنید.