هزینه خدمات ارایه شده در این مرکز بسته به نوع خدمات و مدت زمان صرف شده متغیر می باشد. با اینحال معیار محاسبه خدمات براساس تعرفه های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بر اساس تعرفه های سال ۹۶ ، هزینه ۴۵ دقیقه مشاوره ۹۰۰۰۰ نود هزار تومان می باشد و بسته به افزایش مدت زمان مشاوره ، (دقیقه ای ۲۰۰۰ دوهزار تومان) افزوده می شود.
تعرفه مشاوره توسط روان شناسان مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا به شرح زیر است

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی (روان شناس سلامت و مدیر مرکز)  ۴۵ دقیقه ۹۰۰۰۰ تومان .

دکتر جاوید پیمانی (نوروسایتنیست ) ؛ ۴۵ دقیقه ۸۰۰۰۰ تومان – خدمات توانمندسازی شناختی مغز با تجهیزات رایانه محور نظیر نوروفیدبک .

دکتر راحله کرم پور  (روان شناس کودک و نوجوان) ۴۵ دقیقه ۷۰۰۰۰ تومان .

خدمات تشخیص و درمان مشکلات زبان و تکلم ،  ۴۵ دقیقه ۴۰۰۰۰ تومان

خدمات موسیقی درمانی ۴۵ دقیقه ۴۰۰۰۰ تومان .

توانمندسازی  مهارت های حرکتی (هوش حرکتی) ۴۵ دقیقه ۴۰۰۰۰ تومان .

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص تعرفه روانشناسان به سایت سازمان نظام روانشاسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید

هزینه دوره های آموزش حرفه ای روان شناسان :

دوره  ۱۰ جلسه ای رواندرمانی فراشناختی ( سه ماهه)  ۸۰۰۰۰۰ تومان

دوره  ۱۰ جلسه ای  ارزیابی نورسایکولوژیک ( سه ماهه)  ۸۰۰۰۰۰ تومان

دوره آموزشی متون روانشناسی به زبان خارجی ( انگلیسی / روسی ) (یک ساله) هر ماه مبلغ ۳۲۰۰۰۰ تومان

کارورزی (هجده ماهه – ۵۰۰ ساعت) هر ماه ۴ جلسه ۷ ساعته  ، ماهیانه ۳۲۰۰۰۰ تومان

 

هزینه کارگاه ها

کارگاه های نیمروزه (۴ ساعته)مبلغ ۸۰۰۰۰تومان

کارگاه های یکروزه (۸ساعته) ملبغ ۱۵۰۰۰۰تومان

کارگاه های دوروزه (۱۶ساعته) مبلغ ۳۰۰۰۰۰ هزار تومان

کارگاه های چهار روزه (۳۲ساعته) مبلغ ۶۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

هزینه حق عضویت در تالار گفتگو و انجمن های تخصصی و عمومی

اشتراک رایگان ( در حال حاضر تمام هزینه های استفاده کاربران از امکانات سایت توسط مرکز سیمیا پرداخت می شود .)

پرداخت حق اشتراک دلخواه و داوطلبانه می باشد که از طریق نوار بانکی قابل پرداخت است

اشتراک “حق عضویت یکماهه” مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان .

اشتراک “حق عضویت سه ماهه” مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان .

اشتراک “حق عضویت شش ماهه” مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان .

اشتراک “حق عضویت یک ساله ” مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان .

 

کلیه هزینه ها از طریق سایت (نوار  پرداخت بانکی) قابل پرداخت است.