هزینه خدمات ارایه شده در این مرکز بسته به نوع خدمات و مدت زمان صرف شده متغیر می باشد. با اینحال معیار محاسبه خدمات براساس تعرفه های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران  و با تخفیف می باشد.

 

تعرفه خدمات متخصصین مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا به شرح زیر است:

 

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی (روان شناس سلامت و مدیر مرکز)  ۴۵ دقیقه  ۱۶۰۰۰۰ تومان .

 

دکتر راحله کرم پور  (روان شناس کودک و نوجوان) ۴۵ دقیقه۱۶۰۰۰۰تومان .

 

خدمات تشخیص و درمان مشکلات زبان و تکلم ،  ۴۵ دقیقه ۷۰۰۰۰ تومان

خدمات موسیقی درمانی ۴۵ دقیقه ۷۰۰۰۰ تومان .

توانمندسازی  مهارت های حرکتی (هوش حرکتی) ۴۵ دقیقه ۷۰۰۰۰ تومان .

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص تعرفه روانشناسان به سایت سازمان نظام روانشاسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید

هزینه دوره های آموزش حرفه ای روان شناسان :

دوره  ۱۰ جلسه ای رواندرمانی فراشناختی ( سه ماهه)  ۱۵۰۰۰۰۰ تومان

دوره  ۱۰ جلسه ای  ارزیابی نورسایکولوژیک ( سه ماهه)  ۱۵۰۰۰۰۰ تومان

دوره آموزشی متون روانشناسی به زبان خارجی ( انگلیسی / روسی ) (یک ساله) هر ماه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان

کارورزی (هجده ماهه – ۵۰۰ ساعت) هر ماه ۴ جلسه ۷ ساعته  ، ماهیانه ۵۰۰۰۰۰ تومان

 

هزینه کارگاه ها

کارگاه های نیمروزه (۴ ساعته)مبلغ ۱۵۰۰۰۰تومان

کارگاه های یکروزه (۸ساعته) ملبغ ۲۵۰۰۰۰تومان

کارگاه های دوروزه (۱۶ساعته) مبلغ ۵۰۰۰۰۰ هزار تومان

کارگاه های چهار روزه (۳۲ساعته) مبلغ ۸۰۰۰۰۰ هزار تومان

 

هزینه حق عضویت در تالار گفتگو و انجمن های تخصصی و عمومی

اشتراک رایگان ( در حال حاضر تمام هزینه های استفاده کاربران از امکانات سایت توسط مرکز سیمیا پرداخت می شود .)

پرداخت حق اشتراک دلخواه و داوطلبانه می باشد که از طریق نوار بانکی قابل پرداخت است

اشتراک “حق عضویت یکماهه” مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان .

اشتراک “حق عضویت سه ماهه” مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان .

اشتراک “حق عضویت شش ماهه” مبلغ ۴۰۰۰۰ تومان .

اشتراک “حق عضویت یک ساله ” مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان .

 

کلیه هزینه ها از طریق سایت (نوار  پرداخت بانکی) قابل پرداخت است.