هزینه خدمات ارایه شده در این مرکز بسته به نوع خدمات و مدت زمان صرف شده متغیر می باشد. با اینحال معیار محاسبه خدمات براساس تعرفه های سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران  و با تخفیف می باشد.

تعرفه خدمات متخصصین مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا به شرح زیر است:

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی (روان شناس سلامت و مدیر مرکز)  ۴۵ دقیقه  ۲۵۰۰۰۰ دویست و پنجاه هزار تومان .

دکتر راحله کرم پور  (روان شناس کودک و نوجوان) ۴۵ دقیقه ۲۵۰۰۰۰ دویست و پنجاه هزار تومان .

خدمات تشخیص و درمان مشکلات زبان و تکلم ،  ۳۰ دقیقه ۱۶۸۰۰۰ تومان

خدمات موسیقی درمانی ۳۰ دقیقه ۱۰۰۰۰۰ تومان .

توانمندسازی  مهارت های حرکتی (هوش حرکتی) ۳۰ دقیقه ۱۰۰۰۰۰ تومان .

جهت اطلاعات بیشتر در خصوص تعرفه روانشناسان به سایت سازمان نظام روانشاسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید

هزینه دوره های آموزش حرفه ای روان شناسان :

دوره  ۱۰ جلسه ای رواندرمانی فراشناختی ( سه ماهه)  ۶۰۰۰۰۰۰ شش میلیون تومان

دوره  ۱۰ جلسه ای  ارزیابی نورسایکولوژیک ( سه ماهه)  ۶۰۰۰۰۰۰ شش میلیون  تومان

کارورزی (هجده ماهه – ۵۰۰ ساعت) هر ماه ۴ جلسه ۷ ساعته  ، ماهیانه ۳۰۰۰۰۰۰ سه ملیون تومان

هزینه کارگاه ها

کارگاه های نیمروزه (۴ ساعته)مبلغ ۵۰۰۰۰۰تومان

کارگاه های یکروزه (۸ساعته) ملبغ ۱۰۰۰۰۰۰تومان

کارگاه های دوروزه (۱۶ساعته) مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰  تومان

کارگاه های چهار روزه (۳۲ساعته) مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰  تومان

کلیه هزینه ها از طریق سایت (نوار  پرداخت بانکی) قابل پرداخت است.