دکتر سعید ملیحی الذاکرینی : همکار طراح ،  نویسنده و مجری نسخه فارسی پکیج کامل راهنمای نظری و عملی رواندرمانی فراشناختی در ایران و عضو رسمی و برجسته و همکار بالینی و پژوهشی گروه بین المللی روان درمانی فراشناختی با مرکز نوروسایکولوژی دانشگاه هامبورگ

بارگیری و دانلود رایگان نسخه فارسی بسته رواندرمانی فراشناختی (برف) بسته پایه ویژه بیماران روان پریش و اسکیزوفرنیک

بارگیری و دانلود رایگان نسخه فارسی بسته رواندرمانی فراشناختی (برف)  بسته تکمیلی ویژه بیماران روان پریش و اسکیزوفرنیک

بارگیری و دانلود رایگان فایل های ۸گانه درمان فراشناختی  بسته ویژه افسردگی ​​​​​​​ مراجعه فرمایید

دکتر سعید ملیحی الذاکرینی :  عضو رسمی و برجسته  و همکار بالینی و پژوهشی   با

جامعه جهانی روان شناسی تاریخی – فرهنگی

انستیتو روان شناسی ویگوتسکی – دانشگاه مسکو

برای اطلاعات بیشتر روی لینک بالا کلیک کنید

کنگره بین المللی سلامت نوجوانان و پزشکی در ۱۲ و ۱۳ ماه اوت۲۰۱۹ در شهر رم ایتالیا.

کنگره بین المللی سلامت نوجوانان و پزشکی در ماه اوت ۲۰۱۹ رم – ایتالیا

برای اطلاعات بیشتر روی لینک بالا کلیک کنید