“همکاران مرکز”

دکتر راحله کرم پور (PhD)”

متخصص  روان شناسی  کودک ونوجوان

(دارای مدرک دکتری روانشناسی کودک و نوجوان از انستیتو ویگوتسکی مسکو- PhD in Developmental & Medical Psychology)

مدیر کلینیک روان شناسی کودک و نوجوان سیمیا

 

“دکتر افشین طیبی” (M.D ; PhD)

متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) و دکتری تخصصی روان شناسی سلامت

 

” دکتر صادق تقی لو (PhD)”

دکتری تخصصی  روانشناسی و روانسنجی و عضو تمام وقت و رسمی هیئت علمی دانشگاه
و مدرس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی

 

“دکتر جاوید پیمانی ”

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی

متخصص درمان های نوروفیدبک  tDCS Brain Stimulation و روش های توانمندسازی مغزی 

عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری روان شناسی در دانشگاه

 

“دکتر افشین رباطی ”

دکتری تخصصی روان شناسی صنعتی و سازمانی از کشور فرانسه

عضو هیئت علمی دانشگاه

مدرس و محقق برجسته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

مشاور و همکار در شرکت ها ، سازمان ها و صنایع مختلف

 

“دکتر علیرضا کاکاوند”

دکتری تخصصی روان شناسی

دانشیار و عضو تمام وقت هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

عضو و دارای پروانه اشتغال خدمات روان شناسی و مشاوره از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور

 

“دکتر مهرداد ثابت”

دکتری تخصصی روان سنجی

استادیار و عضو تمام وقت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

“موسیقی درمانی ”

خدمات موسیقی درمانی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“بازی درمانی ”

خدمات بازی  درمانی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“توانمندسازی زبان و گفتار ”

خدمات روان شناسی و توانمندسازی زبان و گفتار  در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“سنجش روانی هوش و کارکردهای شناختی”

خدمات سنجش روانی هوش و کارکردهای شناختی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“بهبود مهارت های حرکتی ”

خدمات حرکت درمانی و بهبود مهارت های حرکتی در کلینیک روان شناسی رشد کودک و نوجوان سیمیا توسط کارشناسان ارشد زبده و زیر نظر دکتر راحله کرم پور ارایه می شود.

 

“مدیر داخلی و مسئول پذیرش”

روشنک تقوایی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی