مراجعین محترم

در صورت نیاز به مشاوره تلفنی لطفا با شماره تلفن های مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره سیمیا  تماس گرفته و پس از تعیین روز و ساعت توسط منشی مرکز ، مشاوره انجام خواهد شد.

مشاوره های تلفنی فقط باآقای دکتر سعید ملیحی الذاکرینی (موسس و مدیر مرکز) انجام خواهد شد.

شماره تلفن های تماس:

۰۲۶۳۴۴۸۰۶۰۲

۰۲۶۳۴۴۸۰۴۳۸

۰۹۳۷۳۴۴۸۰۹۹

دقت فرمایید برای مشاوره تلفنی تعیین وقت از قبل الزامی است .

همچنین مراجعین محترم می توانند از طریق وب سایت مرکز نیز وقت مورد نظر خویش را  با مراجعه به بخش تعیین وقت اینترنتی مشخص کنند.

 

هزینه مشاوره تلفنی طبق تعرفه سازمان نظام روانشناسی ۴۵ دقیقه ۸۰۰۰۰تومان و از طریق وب سایت مرکز – نوار پرداخت بانکی قابل پرداخت می باشد .